Aansprakelijkheid graafschade

In de Nederlandse bodem liggen naar schatting wel zo’n 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Het gebeurt dan ook regelmatig dat kabels en leidingen worden geraakt bij graafwerkzaamheden. Op 25 mei 2018 heeft onze hoogste rechter (Hoge Raad) meer duidelijkheid gegeven over de aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen door graafwerkzaamheden.

Tekening klopt niet: schade

In de zaak waar de Hoge Raad zich over heeft gebogen had een grondverzetbedrijf (‘de grondroerder’) een middenspanningskabel van Liander geraakt bij het slaan van damwanden. Het grondverzetbedrijf had voorafgaand aan de werkzaamheden een zogenaamde KLIC-melding (graafmelding) gedaan. Verder had de machinist twee proefsleuven gegraven om de kabel op te sporen. Daarbij vond de machinist de kabel beide keren op de plaats waar deze volgens de tekening ook zou moeten lopen. Toch werd de kabel geraakt, doordat de kabel voorbij de tweede proefsleuf afboog en pas verderop de ingetekende ligging weer vervolgde. De kabel lag ruim een meter naast de aangegeven plaats op de tekening. Liander wist niet dat de tekening niet klopte en heeft vervolgens het grondverzetbedrijf aansprakelijk gesteld voor de schade.

Zorgvuldig onderzoek door kraanmachinist

Liander heeft als netbeheerder een wettelijke verplichting tekeningen aan het grondverzetbedrijf te leveren met een nauwkeurigheid van minimaal één meter. Dat was hier niet het geval, aangezien de ligging meer dan een meter afweek. Volgens de hoogste rechter mag je echter als machinist niet zomaar vertrouwen op de tekeningen, maar moet je zelf zorgvuldig onderzoek blijven doen. Wat dat precies is, moet je per keer bekijken. In de Richtlijn zorgvuldig graafproces staan concrete aanwijzingen wat je moet doen.

Goede contracten kunnen probleem oplossen

Dat betekent dat je moet blijven opletten als machinist. Maar zorg er ook voor dat je onderling duidelijke afspraken maakt over wie aansprakelijk is voor kabel- en leidingschade. Als je als grondverzetbedrijf wordt ingehuurd door bijvoorbeeld de hoofdaannemer, kun je vooraf onderling afspreken wie zich moet verzekeren en hoe de eventuele schade verdeeld wordt. Het gebruik van goede opdrachtbonnen, algemene voorwaarden of raamwerkovereenkomsten is daarbij heel verstandig.

Vragen?

Heb je vragen over kabel- en leidingschade of wil je hulp bij het opstellen van goede documenten? Bel of mail gerust: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Ik heb meerdere infrabedrijven geholpen de boel op orde te krijgen.