De juridische kant van bomen

Als mens hebben we een veelzijdige relatie met bomen. Wanneer de zon fel schijnt, geeft een boom verkoelende schaduw. Sommige mensen gaan zelfs met bomen knuffelen. Maar ze kunnen ook lastig zijn. De schaduw kan voor minder opbrengst zorgen. En soms vallen ze om. En daar wordt regelmatig over geprocedeerd. Bomen hebben dus ook een juridische kant.

Eigenaar aansprakelijk voor schade?

Wanneer een boom omvalt, kan er schade ontstaan. Wie gaat dat betalen? Beter gezegd: is de eigenaar van de boom aansprakelijk? Dat is nog niet zo’n makkelijke vraag. In een zaak die een paar maanden geleden speelde bij het Gerechtshof in Arnhem was in de nacht van 17 op 18 november 2015 een eik uit een bomenrij aan de rand van een weiland omgewaaid en terecht gekomen op kantoorunits van de buurman. De buurman stelde de eigenaar van de boom aansprakelijk. De eigenaar verweerde zich met de stelling dat hij op 25 augustus 2015 de boom nog had laten controleren door een hovenier. Hij had toen gezien dat de boom iets van een holletje aan de onderkant van de stam  had, maar dit kwam volgens hem wel vaker voor. Een kleine drie maanden later waaide de boom om en toen bleek dat de boom van binnen deels rot was. Valt dat de eigenaar aan te rekenen?

Zorgplicht

Er geldt hier geen risicoaansprakelijkheid. Met andere woorden, je bent niet altijd automatisch aansprakelijk wanneer het ging om jouw boom. Voor de gevolgen van het omvallen van een boom of het afbreken van een tak daarvan, is de eigenaar van de boom alleen aansprakelijk als de eigenaar onvoldoende zorg heeft besteed aan de boom en hem dit kan worden verweten. Als je bijvoorbeeld een hoge, boven de huizen uitstekende boom op je perceel hebt staan die bij omvallen op het huis van de buren terecht kan komen, moet je de boom regelmatig laten inspecteren en onderhouden. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat je aansprakelijk bent voor de schade als de boom toch omwaait.

In dit voorbeeld niet aansprakelijk

In de hiervoor genoemde zaak uit 2015 oordeelde de rechter uiteindelijk dat de eigenaar niet aansprakelijk was. De rechter had een deskundige ingeschakeld. De deskundige zei dat er aan de boom aanwijzingen waarneembaar waren die zouden kunnen duiden op verminderde stabiliteit en breukvastheid. Dit hoefde er echter niet op te duiden dat de boom direct verwijderd moest worden. Volgens de deskundige had de eigenaar wel binnen drie maanden nader onderzoek moeten doen. De boom is echter binnen die termijn omgewaaid.

Advocaat inschakelen

Ik sta als advocaat regelmatig bedrijven en particulieren bij in aansprakelijkheidskwesties. Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!