Nieuwe regels graslandvernietiging 2019 (stikstof)

De korting van 65 kg stikstof bij de teelt van mais op zand- en lössgrond na graslandvernietiging geldt alleen voor derogatiebedrijven. Voor de andere bedrijven gaat deze korting pas in per 2021. De regelgeving, waarin dit fout is opgenomen, wordt binnenkort gewijzigd.

Makelaar aansprakelijk?

Onlangs werd een verkoopmakelaar succesvol door de koper aansprakelijk gesteld voor een foute meting. Dat klinkt voor veel mensen misschien raar in de oren, aangezien de verkoopmakelaar geen contract heeft gesloten met de koper, maar is ingeschakeld door de verkoper. Hoe zit dat? Wanneer is een makelaar aansprakelijk voor schade en tegenover wie? In deze blog lees je meer.

Slim omgaan met controle door NVWA

Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controle door de NVWA ervaren ondernemers vaak als ingrijpend en vervelend. Soms zelfs als intimiderend. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. In dit artikel leg ik uit hoe je er zo slim mogelijk mee om kunt gaan en geef ik tips.

Meerwaardeclausule

Boerderijen worden vaak aan de volgende generatie overgedragen voor een lagere waarde dan de vrije economische waarde. Da's een goede zaak. Wanneer de opvolger de boerderij daarna echter weer zou verkopen, zou de opvolger veel winst kunnen maken. Hoe lang geldt dat je nog moet afrekenen met de rest van de familie over deze winst?

Verweer tegen mestboete loont!

Overtreding van de mestwetgeving leidt al snel tot torenhoge boetes van tienduizenden euro's. Als advocaat sta ik regelmatig boeren en andere ondernemers bij om mestboetes aan te vechten en dat loont! Lees hier meer.

Goed lokaal spul

Blijf je als boer met bulkproductie tegen wereldmarktprijzen produceren? Of kies je voor een nieuwe bedrijfsstrategie dat meer oplevert en beter is voor het milieu? Het wordt tijd dat consumenten lokaal voedsel weer leren waarderen. Lees er hier meer over.

Melkvee of vleesvee?

RvO heeft in 2018 bij vele veehouders fosfaatrechten ingetrokken, omdat RvO van mening was dat een deel van het vee niet viel onder het begrip 'melkvee'. RvO lijkt daar nu deels op terug te komen. Lees hier waarom het belangrijk is zo nodig je bezwaargronden aan te vullen.

Word ook lid van De Nieuwe Boerenfamilie!

Onlangs heb ik me aangesloten bij De Nieuwe Boerenfamilie en ben ik één van de ‘gezichten’ van de campagne. We zijn nog op zoek naar boeren die mee willen doen aan het ondernemersprogramma Boerenversneller. Aanmelden kan t/m 30 januari.

Afdekken van losse lading

Nog regelmatig krijg ik vragen over het afdekken van losse lading op bijvoorbeeld silagewagens, dumpers en vrachtwagens. En nog steeds kom ik tegen dat ten onrechte boetes worden opgelegd. Hoe zit het precies?

Bezorgers Deliveroo geen ZZP’ers

Een kantonrechter oordeelde dat bezorgers van Deliveroo geen ZZP’ers zijn, maar schijnzelfstandigen en dus een arbeidsovereenkomst hebben (met alle gevolgen van dien). Deze uitspraak laat opnieuw zien dat opdrachtgevers en ZZP'ers hun zaakjes op orde moeten hebben.

Wijzigingen derogatie 2019

Dit jaar is een aantal voorwaarden voor derogatie gewijzigd. Ook de procedure is gewijzigd. Voor het geval je derogatie wilt aanvragen (of al hebt aangevraagd), vind je in dit artikel meer informatie en tips.

Failliet of niet?

SecurCash vroeg eind 2018 haar faillissement aan, maar opmerkelijk genoeg werd dit door de rechter afgewezen. Hoe zit dat? Was er sprake van misbruik?

Huilen door ruilen?

De herverkaveling (ruilverkaveling) in Staphorst is volop aan de gang. Het verplicht ruilen van grond levert de nodige discussies op. In dit artikel bekijk ik de ruilverkaveling vanuit historisch perspectief en wat er nog komen gaat.

Betaling afdwingen: hek om de bouwplaats

De wet heeft aannemers een sterk recht gegeven om betaling af te dwingen: het retentierecht. Kort gezegd houd je daarmee de bouwplaats net zo lang op slot, totdat alles is betaald. Uiteraard kan dat niet zo maar en dan is er ook nog de vraag wat de gevolgen zijn voor onderaannemers.