Huilen door ruilen?

De herverkaveling (ruilverkaveling) in Staphorst is volop aan de gang. Het verplicht ruilen van grond levert de nodige discussies op. In dit artikel bekijk ik de ruilverkaveling vanuit historisch perspectief en wat er nog komen gaat.

Betaling afdwingen: hek om de bouwplaats

De wet heeft aannemers een sterk recht gegeven om betaling af te dwingen: het retentierecht. Kort gezegd houd je daarmee de bouwplaats net zo lang op slot, totdat alles is betaald. Uiteraard kan dat niet zo maar en dan is er ook nog de vraag wat de gevolgen zijn voor onderaannemers.