Advocaat agrarisch recht

Je bent agrarisch ondernemer en je zoekt een advocaat agrarisch recht? Of je bent adviseur en wilt met een gespecialiseerd advocaat sparren? Als advocaat heb ik mij gespecialiseerd in het agrarisch recht. Er zijn weinig ondernemers die zoveel met regels te maken hebben als agrarisch ondernemers. Als boer word je continu geconfronteerd met veranderende regelgeving. Je hebt als agrarisch ondernemer vaak te maken met machtige partijen aan de andere kant. De overheid, de melkfabriek, noem maar op. Wanneer je dan in een discussie verzeilt raakt, is goede juridische bijstand een must. Als advocaat agrarisch recht kan ik je daarbij helpen. Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Agrarische achtergrond

Ik ben als zoon van een loonwerker opgegroeid op het platteland. Toen ik op de middelbare school zat en tijdens mijn studie werkte ik in mijn vrije tijd op een boerderij. Het was voor mij dan ook een logische stap mij te specialiseren in het agrarisch recht.

Ik help jaarlijks vele tientallen boeren en andere agrarisch ondernemers in discussies over NVWA-controles, mestboetes, pacht, fosfaatrechten, pluimveerechten, bedrijfsblokkades, etc. Ik procedeer regelmatig met succes bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (de hoogste rechter in veel landbouwzaken). Drie voorbeelden van zaken die ik won met landelijke impact:

  • In de zogenaamde I&R-affaire kreeg de NVWA in een spoedprocedure een tik op de vingers en de rechter in de hoofdzaak oordeelde twee jaar later definitief dat de NVWA fout zat. Dit leidde zelfs tot excuses van de minister.
  • Wanneer je als landbouwbedrijf meerdere stallen of locaties hebt, wordt dit dan gezien als één bedrijf of meerdere bedrijven binnen de mestwetgeving? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ging niet mee in het verhaal van de NVWA en RvO en namens de pluimveehouder won ik deze zaak.
  • Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, importeerde mijn klant als hondenfokster Oekraïense Rottweilers in een noodsituatie. De NVWA nam ze in beslag op basis van een streng beleid dat ze landelijk hadden uitgezet, maar dat draaide de rechter terug. Het landelijke beleid van de NVWA kon dus geen stand houden.

Tekst gaat verder onder foto.

De weg naar specialist agrarisch

Ik specialiseerde mij niet alleen door veel agrarische zaken te doen, maar ook door de nodige specialisatieopleidingen te volgen, waaronder:

  • Basiscursus agrarisch recht aan het Instituut voor Agrarisch recht.
  • Alles over pacht, een driedaagse intensieve cursus over de pachtwetgeving. Ook deze cursus werd gegeven door het Instituut voor Agrarisch recht.

De specialisatie agrarisch recht heb ik in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) geregistreerd, waardoor ik verplicht ben ook nu nog elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te halen op het gebied van agrarisch recht. Verder ben ik ben lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten, Vereniging voor Agrarisch Recht en schrijf ik artikelen voor vakbladen als de Nieuwe Oogst, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en het Land- en Tuinbouw Bulletin.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Hieronder vind je nog een aantal voorbeelden van zaken die ik in het verleden heb gedaan. Klik op de betreffende zaak voor meer informatie.

Controle door de NVWA

Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA en help je graag. Het komt regelmatig voor dat de rechter het oneens is met de werkwijze van de NVWA. Ik won meerdere zaken met landelijke impact. Lees hier meer over controles door de NVWA en mijn tips.

Mestboetes

De NVWA controleert boeren of ze hun mestboekhouding wel op orde hebben en zich houden aan de mestregels, met soms boetes tot gevolg. Ik help regelmatig boeren boetes aan te vechten. Vaak leidt dat ertoe dat de boete sterk wordt gematigd of soms zelfs wordt ingetrokken. Lees hier meer over mestboetes en mijn aanpak.

Fosfaatrechten

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten ingegaan. Ik heb tientallen boeren geadviseerd over fosfaatrechten, bijgestaan in procedures over knelgevallen, contracten opgesteld voor de verkoop van fosfaatrechten, etc. Een heel aantal van de procedures heb ik succesvol afgerond en voor die boeren heb ik in totaal duizenden kilo’s extra fosfaatrechten gerealiseerd. Inmiddels is de handhaving door de NVWA op gang gekomen en sta ik boeren bij de controles en het opvolgende traject.

Bedrijfsblokkades en I&R

Begin 2018 werden zo’n 2.000 boerenbedrijven op slot gezet, wat inhield dat ze geen runderen meer mochten aan- en afvoeren. Namens vele boeren heb ik bezwaar gemaakt bij NVWA en ik won op 3 mei 2018 een rechtszaak bij de hoogste rechter. De NVWA heeft vervolgens landelijk het beleid aangepast.

Strafzaken tegen boeren

Boeren hebben te maken met veel regels. Wanneer een boer een regel overtreedt, is dat vaak een economisch delict (strafbaar feit). Ik heb meerdere boeren met succes bijgestaan in strafzaken bij de economische politierechter. Zo sta ik regelmatig pluimveehouders bij met te weinig pluimveerechten, hielp ik een bokkenmester die verweten werd zijn bokken niet goed te verzorgen en een veehouder die volgens Justitie de potstal niet vaak genoeg strooide. De boetes werden in al mijn zaken geheel voorwaardelijk opgelegd (waardoor de boer de boete niet hoefde te betalen) of sterk naar beneden gebracht. Het loont dus zeker om hier juridische bijstand voor in te schakelen.

Afdwingen levering afgebrande pluimveestal

In 2018 stond ik een melk- en pluimveehouder bij die een terrein met pluimveestallen had gekocht. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst, maar vóór de levering, zijn de stallen afgebrand. De verkoper wilde de koopovereenkomst ontbinden, althans niet leveren zolang niet duidelijk was in hoeverre zijn verzekeraar de schade zou vergoeden. Mijn klant wilde echter nakoming en namens hem vorderde ik in kort geding (onder andere) dat de koper veroordeeld zou worden om daaraan mee te werken. De voorzieningenrechter wees de vordering geheel toe. Op grond van de koopovereenkomst was de verkoper verplicht om de onroerende zaak te leveren (in de staat waarin deze zich bevond) en mocht daarmee niet wachten totdat de hoogte van de uitkering door de verzekeraar bekend was.

Klant: “En dan ineens zit je midden in de problemen, Wij hadden al gelijk door hier hebben wij juridische hulp bij nodig, onze adviseur verwees ons naar Nico Bouwman. Hier waren wij erg blij mee. Nico hebben wij leren kennen als een rustig, maar zeer gedreven persoon; hij gaat ervoor! Hij heeft ons erdoor geholpen.”

Advocaat voor agrarische sector

Ik ben ervan overtuigd dat je als advocaat het beste kunt werken in een sector waar je gevoel mee hebt. Als advocaat voel ik mij in de agrarische sector als een vis in het water. Ik ken de wereld goed en voel me er thuis, doordat ik zelf opgroeide tussen vee en op trekkers. Als advocaat kom ik op voor boeren en maak ik me sterk voor het behoud van een gezonde agrarische sector in Nederland. En dat draag ik met trots uit!

Er zijn in Nederland ongeveer 18.000 advocaten. De telt Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten zo’n 60 leden. Het aantal advocaten dat bedreven is in het agrarisch recht is dus erg klein! Als je op zoek bent naar een advocaat voor de agrarische sector, vraag dan door wat zijn of haar specialisatieopleiding is en hoeveel vergelijkbare agrarische zaken hij of zij heeft gedaan. Als gespecialiseerd advocaat neem ik bewust niet alle zaken aan. Ik doe alleen zaken waar ik voldoende kennis en ervaring mee heb. Is dat niet het geval, dan verwijs ik de zaak door naar een collega die de zaak mogelijk wel kan aannemen.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!