Regels over dierenwelzijn

Er zijn ontzettend veel regels over dierenwelzijn. Deze regels worden ook steeds strenger, door toenemende druk vanuit de maatschappij. De regels komen aan de ene uit Europa (door allerlei Europese verordeningen en richtlijnen), maar er zijn ook nationale regels. In Nederland kennen we de Wet Dieren, met daaronder allerlei besluiten en regelingen (zoals Besluit houders van dieren, Regeling houders van dieren, Regeling diergeneeskundigen en Besluit diergeneeskundigen). In de Wet Dieren staan meer algemene normen. Zo staat in de Wet Dieren dat het verboden is een dier niet goed te verzorgen (art. 2.2 lid 8). In de onderliggende regelgeving zijn deze normen deels uitgewerkt. Zo staat bijvoorbeeld in het Besluit houders van dieren exact omschreven hoeveel ruimte varkens moeten hebben (art. 2.17).

Inspecties NVWA

Jaarlijks controleert de NVWA vele boeren of ze zich houden aan de regels over dierenwelzijn. Controle door de NVWA ervaren boeren vaak als ingrijpend en vervelend. Soms zelfs als intimiderend. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Klik hier om mijn artikel te lezen waarin ik uitleg hoe je er zo slim mogelijk mee om kunt gaan en wat mijn tips zijn.

Regels onduidelijk

Het komt regelmatig voor dat de regels over dierenwelzijn discussie opleveren. Bovendien is een controle vaak een momentopname. Stel je strooit één keer per twee dagen ’s ochtends een hok met daarin pinken. Je stelt vast dat dit net genoeg is om een droog en schoon vloeroppervlak te houden. Wanneer de NVWA net in de namiddag langs komt voorafgaand aan de dag dat je weer zou strooien, kun je discussie krijgen als het strooisel al wat vertrapt is en toevallig een pink ook wat wondjes heeft (om heel andere redenen). Heb je dan je dieren niet goed verzorgd? Of komt de NVWA net op het verkeerde moment?

Als een regel niet duidelijk in de wet staat uitgewerkt, wat geldt dan? Hoe vaak je bijvoorbeeld een potstal moet strooien, staat nergens in de wet. In de rechtspraak wordt wel aangenomen dat er sprake moet zijn van een ‘schone en droge ligplaats’ voor dieren, maar ook dat staat nergens in de wet. Wie bepaalt dan dat de dieren goed zijn verzorgd? Niet de NVWA! Zij hebben vaak wel een mening en zetten dat op papier (in een proces-verbaal). Maar uiteindelijk gaat de rechter erover!

Advocaat dierenwelzijn

Het is dus regelmatig de moeite waard om een sanctie aan te vechten. Het komt regelmatig voor dat de rechter het oneens is met de werkwijze van de NVWA (klik hier om meer te lezen over zo’n zaak die ik won tegen de NVWA). Bovendien legt de rechter vaak minder hoge straffen op dan de boete die je door bijvoorbeeld Justitie wordt aangeboden. Als het om een strafzaak gaat, houdt de rechter vaak meer rekening met jouw persoonlijke omstandigheden, wat vaak gunstig uitpakt.

Heb je een vraag over dierenwelzijn, een inspectie of een sanctie? Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Klik hier om meer te lezen.