Bedrijfsblokkade onterecht: zaak gewonnen

Eind januari 2018 was het groot in het nieuws: bij 7.700 veehouderijen zou mogelijk zijn gefraudeerd. Later werden zo’n 2.000 boerenbedrijven op slot gezet, wat inhield dat ze geen runderen meer mochten aan- en afvoeren. Volgens landbouwminister Carola Schouten kon zij niet anders; ze moest de bedrijven wel blokkeren. Namens een melkveehouder procedeerde ik daar tegen en won. De hoogste rechter oordeelde in de uitspraak van 3 mei 2018 dat de NVWA niet zomaar in alle gevallen en bij geringe overtredingen een algehele bedrijfsblokkade kan opleggen. Een deel van de blokkade werd in die zaak opgeheven. Er loopt nog een zaak over de vraag of de blokkade verder terecht was. Naar mijn mening niet.

Gevolgen bij overtreding regels I&R

Wanneer de I&R-registratie niet op orde was, kan dat grote gevolgen hebben. Allereerst kun je een boete krijgen of strafrechtelijk vervolgd worden. Het is belangrijk om in zo’n geval tijdig hulp in te schakelen van een advocaat die de sector goed kent en je goed kan verdedigen.

Daarnaast kun je te maken krijgen met een randvoorwaardenkorting. Ik zie hoge kortingspercentages voorbij komen, van 20%, 40% of soms zelfs 60%! Het gaat dan om enorme bedragen. Zorg dat je tijdig bezwaar aantekent tegen een dergelijk besluit.

Ook kan het zijn dat de heffingen op basis van het fosfaatreductieplan opnieuw worden berekend en hoger worden vastgesteld. In mijn praktijk merk ik dat hier regelmatig fouten worden gemaakt door RvO, dus laat hier kritisch naar kijken.

Schadeclaim bij onterechte blokkades

Volgens minister Schouten zijn er 337 bedrijven ten onrechte geblokkeerd. Ik ben van mening dat dit er veel meer zijn. Een kleine overtreding rechtvaardigt immers niet een hele blokkade (zoals ik hierboven ook omschreef). Bij een onterechte blokkade kun je een schadeclaim indienen. De NVWA is niet erg scheutig met het uitdelen van schadevergoedingen, zo blijkt uit mijn praktijk. Toch heb ik voor meerdere boeren succesvol schadevergoedingen binnen weten te halen.

Advocaat I&R

Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA, mestboetes en mestboekhouding. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl, ik help je graag.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees meer over agrarische sector.