Jaarlijks controleert de NVWA vele boeren of hun mestboekhouding op orde is. Regelmatig constateert de NVWA een overtreding bij zo’n controle. Dat leidt al snel tot torenhoge mestboetes. Een mestboete kan enkele duizenden euro’s bedragen, maar regelmatig legt RvO boetes van tienduizenden of soms zelfs honderdduizenden euro’s op. Als advocaat sta ik boeren bij om mestboetes aan te vechten en dat loont! Lees hieronder mijn tips over controle van de mestboekhouding.

1. Voorbeeld mestboete: voorwaarden derogatie overtreden

In mijn praktijk zie ik een aantal veelvoorkomende overtredingen voorbij komen. Allereerst gaat het vaak mis met het naleven van de derogatievoorwaarden. Voor derogatie moet je aan strenge voorwaarden voldoen (lees hier mijn artikel over derogatie). Heb je bijvoorbeeld te laat een grondmonster genomen? Strikt genomen is je mestboekhouding dan niet op orde en vervalt vaak de derogatie. Daardoor kun je op papier veel minder mest op je land kwijt en voldoe je vaak niet aan de gebruiksnormen. Dit kan een stapeling van overtredingen opleveren, waardoor de boete hoog uit kan vallen.

2. Voorbeeld mestboete: natuurterrein verkeerd opgegeven

Voor de berekening van de gebruiksnorm kijken de NVWA en RvO naar de in Nederland gelegen oppervlakte landbouwgrond die in het kader van een normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in gebruik is. Natuurterreinen met de hoofdfunctie natuur worden buiten beschouwing gelaten. Ook dat levert de nodige procedures op. Wanneer je kunt aantonen dat de grond niet de hoofdfunctie van natuur heeft, maar gebruikt wordt voor je normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld aan de hand van de pachtovereenkomst), kan het aanvechten van een boete op dit punt succesvol zijn.

3. Voorbeeld mestboete: bedrijfsspecifieke excretie (BEX) niet op orde

Ben je melkveehouder en komt de werkelijke excretie van je melkveestapel niet overeen met de forfaits voor melkvee? Dan kun je daarvan afwijken. Daarvoor gebruik je de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX). Ook de BEX levert regelmatig discussies op. Vaak gaat het om onjuiste of niet-tijdige registratie en analyse van kuilvoer of een foute inschatting van de eindvoorraad van het kuilvoer. Met hulp van voerspecialisten is tegenbewijs tegen de stellingen van de NVWA/RvO vaak goed mogelijk en ook regelmatig succesvol.

Wat doe je als de NVWA langskomt?

De NVWA kan aangekondigd en onaangekondigd langskomen om de mestboekhouding te controleren. Voordat ze bij je op de stoep staan, hebben ze de controle al voorbereid om te kijken welke dingen er opvallen. Meestal vragen ze de mestboekhouding op en stellen ze vragen. Je bent verplicht mee te werken aan een controle. Belangrijkste tip: begin niet uit jezelf van alles te verklaren. Informatie die je afgeeft, kan een reden zijn om door te vragen of door te zoeken. Wanneer de toezichthouder vragen begint te stellen, vraag dan of de vragen op papier kunnen worden gezet/gemaild kunnen worden, zodat je de tijd krijgt het goed uit te zoeken en er op een geschikt moment zo volledig mogelijk te antwoorden. Mondelinge verklaringen kunnen snel uit hun verband worden gehaald of onvolledig op papier worden gezet. Ik kom het helaas vaak tegen in processen-verbaal of andere documenten waarin een verklaring is opgenomen.

Lees hier ook mijn artikel over NVWA-controles in het algemeen met meer tips.

Wat dat je als een mestboete is aangekondigd?

De NVWA stuurt na de controle een rapportage over de mestboekhouding naar RvO. Voordat RvO een mestboete oplegt, stuurt RvO meestal eerst een brief met het voornemen tot het opleggen van een boete. Daar kun je vervolgens een zienswijze tegen indienen. Volgt er desondanks een mestboete, dan kun je hier nog tegenin bezwaar, beroep en hoger beroep. Uit mijn praktijk merk ik dat het indienen van een zienswijze kan leiden tot enorme verlagingen van de mestboete. Soms kom je er met RvO niet uit. Vaak loont het om dan te gaan procederen. De hoogste rechter op dit gebied (het College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb), verklaart regelmatig hoger beroepen gegrond.

Advocaat mestboete

Mestwetgeving is ontzettend ingewikkeld en verandert continu. Het is belangrijk dat je je in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door iemand die verstand heeft van deze ingewikkelde regelgeving én veel ervaring heeft met controles door de NVWA. Het liefst nog voordat de NVWA langskomt.

Als advocaat agrarisch recht heb ik zowel kennis van procederen als van mestwetgeving. Ik heb verder een netwerk van diverse deskundigen waar ik mee samenwerk, die verstand hebben van de technische aspecten die erbij komen kijken. Ik help je dan ook graag bij een controle en om een eventuele mestboete aan te vechten.

Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of [email protected]

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.