Controle mestboekhouding

Jaarlijks controleert de NVWA vele boeren of hun mestboekhouding op orde is. In 2020 wordt de kans op een mestcontrole alleen maar groter. Lees onderstaand artikel voor praktische tips. Nu alvast een  vraag? Neem direct vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Regelmatig constateert de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een overtreding bij controles. Dat leidt al snel tot torenhoge mestboetes. Lees meer over de hogere kans op mestboetes in 2020.

Hoogte van een mestboete

Een mestboete kan enkele duizenden euro’s bedragen, maar regelmatig legt RvO boetes van tienduizenden of soms zelfs honderdduizenden euro’s op. Als advocaat sta ik boeren en andere ondernemers bij om mestboetes aan te vechten en dat loont!

Wat doe je als de NVWA langskomt?

Controle van de mestboekhouding
De NVWA kan aangekondigd en onaangekondigd langskomen om de mestboekhouding te controleren. Voordat ze bij je op de stoep staan, hebben ze de controle al voorbereid om te kijken welke zaken er opvallen. Meestal vragen ze documenten uit de mestboekhouding op en stellen ze vragen. Je bent verplicht mee te werken aan een controle.

Belangrijke tip: Let op wat je verklaard

Belangrijkste tip: begin niet uit jezelf van alles te verklaren. Informatie die je afgeeft, kan een reden zijn om door te vragen of door te zoeken. Wanneer de toezichthouder vragen begint te stellen, vraag dan of de vragen op papier kunnen worden gezet/gemaild kunnen worden, zodat je de tijd krijgt het goed uit te zoeken en er op een geschikt moment zo volledig mogelijk te antwoorden. Mondelinge verklaringen kunnen snel uit hun verband worden gehaald of onvolledig op papier worden gezet. Ik kom het helaas vaak tegen in processen-verbaal of andere documenten waarin een verklaring is opgenomen.

Voorbeelden van mestboetes

In mijn praktijk zie ik een aantal veelvoorkomende overtredingen voorbij komen. Klik hieronder op één van deze voorbeelden om er meer over te lezen.

Allereerst gaat het vaak mis met het naleven van de derogatievoorwaarden. Voor derogatie moet je aan strenge voorwaarden voldoen (lees hier mijn artikel over derogatie). Heb je bijvoorbeeld te laat een grondmonster genomen? Strikt genomen is je mestboekhouding dan niet op orde en vervalt vaak de derogatie. Daardoor kun je op papier veel minder mest op je land kwijt en voldoe je vaak niet aan de gebruiksnormen. Dit kan een stapeling van overtredingen opleveren, waardoor de boete hoog uit kan vallen. Als de gebruiksnormen alleen zijn overschreden doordat de derogatie is vervallen, heb je een goed argument om de boete naar beneden vast te laten stellen. Eind 2019 heb ik het voor een boer voor elkaar gekregen dat een boete van ruim € 27.000 om die reden werd gematigd naar zo’n € 7.000!

Voor de berekening van de gebruiksnorm kijken de NVWA en RvO naar de in Nederland gelegen oppervlakte landbouwgrond die in het kader van een normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in gebruik is. Natuurterreinen met de hoofdfunctie natuur worden buiten beschouwing gelaten. Ook dat levert de nodige procedures op. Wanneer je kunt aantonen dat de grond niet de hoofdfunctie van natuur heeft, maar gebruikt wordt voor je normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld aan de hand van de pachtovereenkomst), kan het aanvechten van een boete op dit punt succesvol zijn. Lees hier meer over het gebruik van grond.

Ben je melkveehouder en komt de werkelijke excretie van je melkveestapel niet overeen met de forfaits voor melkvee? Dan kun je daarvan afwijken. Daarvoor gebruik je de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX). Ook de BEX levert regelmatig discussies op. Vaak gaat het om onjuiste of niet-tijdige registratie en analyse van kuilvoer of een foute inschatting van de eindvoorraad van het kuilvoer. Met hulp van voerspecialisten is tegenbewijs tegen de stellingen van de NVWA/RvO vaak goed mogelijk en ook regelmatig succesvol.

Wat doe je als een mestboete is aangekondigd?

De NVWA stuurt na de controle een rapportage over de mestboekhouding naar RvO. Voordat RvO een mestboete oplegt, stuurt RvO meestal eerst een brief met het voornemen tot het opleggen van een boete. Daar kun je vervolgens een zienswijze tegen indienen. Volgt er desondanks een mestboete, dan kun je hier nog tegen in bezwaar, beroep en hoger beroep gaan.

Verlaging van de mestboete

Uit de praktijk merk ik dat het indienen van een zienswijze en bezwaar kan leiden tot enorme verlagingen van de mestboete. Soms kom je er met RvO niet uit. Vaak loont het om dan te gaan procederen. De hoogste rechter op dit gebied (het College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb), verklaart regelmatig hoger beroepen gegrond.

Tweetal recente successen

Om je een idee te geven, deel ik een tweetal successen uit mijn eigen praktijk. RvO had aan een klant van mij een voornemen tot een boete gestuurd van ruim € 44.000, vanwege overtredingen van derogatieregels en een discussie over de diercategorieën. Na een pittige discussie met RvO kreeg ik december 2019 het bericht dat dit voornemen is teruggetrokken en RvO volstaat met een waarschuwing.

Daarnaast kreeg een vleesveehouder vorig jaar een boete van ruim € 27.000 vanwege het onjuist opgeven van natuurland en het (deels daardoor) overschrijden van gebruiksnormen. We hebben RvO ervan kunnen overtuigen dat de berekening niet klopte en de boete sterk gematigd moest worden. De boete is naar beneden bijgesteld naar zo’n € 7.000. Lees hier meer over deze zaak.

Advocaat mestboete

Mestwetgeving is ontzettend ingewikkeld en verandert continu. Het is belangrijk dat je je in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door iemand die verstand heeft van deze ingewikkelde regelgeving én veel ervaring heeft met controles door de NVWA. Het liefst nog voordat de NVWA langskomt.

Als advocaat agrarisch recht heb ik zowel kennis van procederen als van mestwetgeving. Ik heb verder een netwerk van diverse deskundigen waar ik mee samenwerk, die verstand hebben van de technische aspecten die erbij komen kijken. Ik help je dan ook graag bij een controle en om een eventuele mestboete aan te vechten.

Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.