Jaarlijks controleert de NVWA bij duizenden boeren of ze zich houden aan de regels. Controle door de NVWA ervaren boeren vaak als ingrijpend en vervelend. Soms zelfs als intimiderend. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. In dit artikel leg ik uit hoe je er zo slim mogelijk mee om kunt gaan en geef ik tips.

Controle NVWA

De NVWA controleert of agrarisch ondernemers zich houden aan de regels over de veiligheid van voedsel, de gezondheid van dieren en planten, dierenwelzijn en natuur. Meestal komen inspecteurs met twee man sterk onaangekondigd langs.

Voorbeelden controles

In de praktijk worden agrarisch ondernemers het meest geconfronteerd met controles over mestwetgeving, transport van dieren, dierenwelzijn, slacht en gewasbescherming. Hieronder een aantal voorbeelden.

Mestwetgeving

Duizenden boeren worden jaarlijks bezocht door de NVWA om te controleren of de mestboekhouding op orde is. Regelmatig volgt een boete. Soms is deze slechts enkele honderden euro’s, maar vaak gaat het ook om vele duizenden tot tienduizenden euro’s. Mestwetgeving is erg ingewikkeld en het loont om verweer te voeren tegen mestboetes. Lees hier meer over mestcontroles.

Dierenwelzijn

De wet legt boeren strenge eisen op als het gaat om dierenwelzijn. De NVWA controleert boeren of zij zich houden aan de regels. Soms worden ook sancties opgelegd. Het komt regelmatig voor dat de regels over dierenwelzijn discussie opleveren. Bovendien is een controle vaak een momentopname. Lees hier meer over dierenwelzijn.

Slacht

Wanneer dieren naar de slacht worden gebracht, komen er strenge regels om de hoek kijken. De NVWA controleert bijvoorbeeld of de wachttermijn voor medicijnen is nageleefd, of het transport op orde was, of de dieren geschikt zijn voor de slacht en of de documenten op orde zijn. Lees hier meer over het slachten van dieren.

Transport

De NVWA controleert streng op dierenwelzijn tijdens transport en bij aanvang van export. Zijn de vrachtwagens voldoende schoongemaakt, zijn de transportbonnen op orde, etc. Overtreding van de regels leidt niet alleen tot boetes, maar soms worden transporten voor aanvang ook tegengehouden. Lees hier meer over toezicht op transport van dieren.

Gewasbescherming

Boeren die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, worden door de NVWA gecontroleerd op naleving van regels over toegelaten middelen, het gebruik daarvan, de keuringsplicht van toedieningsapparatuur, etc.

Bevoegdheden NVWA

De NVWA heeft geen toestemming nodig en heeft verregaande bevoegdheden. Zo mag een inspecteur het bedrijf betreden, zich toegang verschaffen tot de stal en daar rondlopen en rondkijken. Ook mag een inspecteur inlichtingen vorderen, of anders gezegd, vragen stellen over bijvoorbeeld de bedrijfsvoering. De inspecteur mag daarnaast inzage vorderen in zakelijke gegevens en documenten, waarbij je kunt denken aan de mestboekhouding. Inspecteurs hebben verder de bevoegdheid zaken te onderzoeken, verpakkingen te openen en monsters te nemen.

Verplicht mee te werken

Je bent verplicht mee te werken aan controles. Wanneer de NVWA bijvoorbeeld inzage wil in je mestboekhouding, mag je dat dus niet weigeren. Weigeren is strafbaar en dus niet aan te raden. Wat doe je dan wel?

Identificatie en doel controle

Iedere toezichthouder die op je erf komt, is verplicht zich op verzoek te legitimeren. Meestal doen ze dat uit zichzelf en anders is het verstandig ernaar te vragen. Zo weet je met wie je te maken hebt. Vraag vervolgens met welke reden ze komen. Is het bijvoorbeeld een reguliere mestcontrole of komen ze af op een melding?

Voorkom irritatie

Blijf altijd rustig en beleefd. Als je lang genoeg doorzoekt, is er op ieder bedrijf wel een overtreding te vinden. Dat weet een ambtenaar ook. Irriteer daarom een ambtenaar niet, om te voorkomen dat hij koste wat kost wat wil vinden.

Later op terug komen

Begin niet uit jezelf van alles te verklaren. Informatie die je afgeeft, kan een reden zijn om door te vragen of door te zoeken. Wanneer de toezichthouder vragen begint te stellen, vraag dan of de vragen op papier kunnen worden gezet/gemaild kunnen worden, zodat je de tijd krijgt het goed uit te zoeken en er op een geschikt moment zo volledig mogelijk te antwoorden. Mondelinge verklaringen kunnen snel uit hun verband worden gehaald of onvolledig op papier worden gezet. Ik kom het helaas vaak tegen in processen-verbaal of andere documenten waarin een verklaring is opgenomen.

Advocaat NVWA

Bel zo snel mogelijk met een gespecialiseerd advocaat, als het even kan nog tijdens de controle. Met je advocaat kun je overleggen hoe je het beste kunt reageren. Een advocaat biedt bovendien tegenwicht tegen het machtige overheidsapparaat met duizenden ambtenaren. De overheid is er niet voor jouw, individuele belang. Een advocaat wel.

Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA en help je graag. Het komt regelmatig voor dat de rechter het oneens is met de werkwijze van de NVWA (klik hier om meer te lezen over zo’n zaak die ik won tegen de NVWA). Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.