Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees onderstaand artikel voor praktische tips. Nu alvast een  vraag? Neem direct vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De NVWA past de regels niet altijd goed toe. Zie bijvoorbeeld deze zaak over honden uit Oekraïne die ik won en deze zaak over bedrijfsblokkades die ik won en zelfs leidde tot excuses van de ministerLees alvast dit artikel voor tips wanneer je al een boete hebt ontvangen.

Controle NVWA

De NVWA controleert of ondernemers zich houden aan de regels over de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, dierenwelzijn en natuur. Meestal komen inspecteurs met twee man sterk onaangekondigd langs.

Tip 1: vraag naar identificatie en doel controle

Eerste tip: vraag vriendelijk wie ze zijn en wat ze komen doen. Iedere toezichthouder die op je erf komt, is verplicht zich op verzoek te legitimeren. Meestal doen ze dat uit zichzelf en anders is het verstandig ernaar te vragen. Zo weet je met wie je te maken hebt. Vraag vervolgens met welke reden ze komen. Is het bijvoorbeeld een reguliere controle of komen ze af op een melding?

Tip 2: voorkom irritatie

Tweede belangrijke tip: blijf altijd rustig en beleefd. Als je lang genoeg doorzoekt, is er op ieder bedrijf wel een overtreding te vinden. Dat weet een ambtenaar ook. Irriteer daarom een ambtenaar niet, om te voorkomen dat hij koste wat kost wat wil vinden.

Tip 3: later op terug komen

En misschien wel de belangrijkste tip: begin niet uit jezelf van alles te verklaren. Informatie die je afgeeft, kan een reden zijn om door te vragen of door te zoeken. Wanneer de toezichthouder vragen begint te stellen, vraag dan of de vragen op papier kunnen worden gezet/gemaild kunnen worden, zodat je de tijd krijgt het goed uit te zoeken en er op een geschikt moment zo volledig mogelijk te antwoorden. Mondelinge verklaringen kunnen snel uit hun verband worden gehaald of onvolledig op papier worden gezet. Ik kom het helaas vaak tegen in processen-verbaal of andere documenten waarin een verklaring is opgenomen.

Lees hier mijn artikel over of je wel of geen zwijgrecht hebt. En wat je doet als de NVWA direct een antwoord wil.

In mijn praktijk zie ik allerlei verschillende soorten controles voorbij komen. Lees hieronder meer over de diverse onderwerpen.

Tip 4: wees kritisch op handelen NVWA

De NVWA heeft geen toestemming nodig voor een controle en heeft verregaande bevoegdheden. Zo mag een inspecteur het bedrijf betreden, zich toegang verschaffen tot de stal en daar rondlopen en rondkijken. De NVWA moet zich bij het toezicht natuurlijk wel aan de regels houden en dat gaat wel eens mis. Een inspecteur mag zijn bevoegdheden alleen gebruiken als dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Controles mogen niet verder gaan dan nodig is voor goed toezicht. Als advocaat houd ik de NVWA eraan dat het op de minst belastende wijze worden uitgevoerd. De NVWA mag bijvoorbeeld geen kopieën maken als ze ook kunnen volstaan met inzage. Ook mag een willekeurige werknemer niet zomaar allerlei vragen worden gesteld, maar mag de NVWA alleen vragen stellen aan de persoon die daarvoor het meest geschikt is (bijvoorbeeld de directeur). Houdt de NVWA zich niet aan de regels? Dan kun je vaak direct naar de rechter stappen of dit later aan de orde stellen, wanneer de NVWA bijvoorbeeld een boete uitdeelt en je daartegen gaat procederen bij de rechter. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een gespecialiseerd advocaat, omdat het niet eenvoudig is vast te stellen of de NVWA zich wel of niet aan de regels heeft gehouden.

Verplicht mee te werken

Je bent verplicht mee te werken aan controles. Wanneer de NVWA bijvoorbeeld inzage wil in je boekhouding, mag je dat dus niet weigeren. Weigeren is strafbaar en dus niet aan te raden. Wel kun je actie ondernemen als de NVWA zich niet aan de regels houdt (zie hierboven onder tip 4).

Boete ontvangen?

Heb je een boete ontvangen van de NVWA? In dit artikel lees je wat je daartegen kunt doen.

Tip 5: raadpleeg een advocaat

Laatste tip: bel zo snel mogelijk met een gespecialiseerd advocaat, als het even kan nog tijdens de controle. Met je advocaat kun je overleggen hoe je het beste kunt reageren. Een advocaat biedt bovendien tegenwicht tegen het machtige overheidsapparaat met duizenden ambtenaren. De overheid is er niet voor jouw, individuele belang. Een advocaat wel.

Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA en help je graag. Het komt regelmatig voor dat de rechter het oneens is met de werkwijze van de NVWA. Zie bijvoorbeeld deze zaak die ik won tegen de NVWA en zelfs leidde tot excuses van de minister. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.