De NVWA houdt streng toezicht op boeren die hun dieren naar de slacht brengen en op bedrijven in de vleessector. Bij het slachten van dieren komen veel regels kijken. In dit artikel lees je dat deze regels niet altijd duidelijk zijn en waarom het loont tegen sancties op te komen.

Regels voor slachten dieren

De regels over het slachten komen al om de hoek kijken voordat een boer de dieren überhaupt naar de slacht heeft gebracht. Zo gelden er wachttermijnen voor het gebruik van medicijnen, waar streng op wordt gecontroleerd. Niet alle dieren mogen naar het slachthuis worden gebracht; ze moeten daar volgens de wet wel geschikt voor zijn. Zo is het vervoeren van zieke dieren verboden. Als zo’n transport door een NVWA-dierenarts op het slachthuis wordt geconstateerd, kan dat leiden tot sancties voor de boer, veehandelaar, transporteur en slachterij. Verder ontstaat er regelmatig discussie over de documenten die voor de slacht nodig zijn, zoals het VKI-formulier (VoedselKetenInformatie). De druk vanuit de maatschappij tot strengere controles neemt steeds meer toe, door onder meer berichten uit de media.

Controle door de NVWA

De NVWA controleert of boeren, transporteurs, slachthuizen, etc. zich houden aan de regels over slacht. Controle is nooit fijn en wordt vaak als ingrijpend en vervelend ervaren. Je kunt inspecties niet voorkomen. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Klik hier om mijn artikel te lezen waarin ik uitleg hoe je er zo slim mogelijk mee om kunt gaan en wat mijn tips zijn.

Regels onduidelijk

Het komt regelmatig voor dat de regels over slacht discussies opleveren. Als de documenten niet op orde zijn, komt het soms voor dat een transport wordt tegengehouden. Dit mag niet zomaar, vooral niet als de papieren alsnog eenvoudig kunnen worden hersteld. Wie bepaalt wat de regels zijn? Niet de NVWA! Zij hebben vaak wel een mening en zetten dat op papier (in een rapport). Maar de rechter bepaalt hoe regels moeten worden uitgelegd en of de wet is nageleefd.

Advocaat slacht

Het is dus de moeite waard om sancties aan te vechten. De rechter is het lang niet altijd eens met de NVWA (klik hier om meer te lezen over zo’n zaak die ik won tegen de NVWA). Ook zie je vaak dat de rechter minder hoge straffen oplegt dan de sanctie die je door bijvoorbeeld Justitie wordt aangeboden. In een strafzaak houdt de rechter vaak meer rekening met jouw persoonlijke omstandigheden, wat gunstig kan uitpakken.

Heb je een vraag over het slachten van dieren, een inspectie of een sanctie? Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Klik hier om meer te lezen.