De meeste regels over transport van dieren komen uit Brussel, zoals de zogenaamde Transportverordening. Welke regels er gelden hangt onder meer af van het diersoort en de reisafstand. Zo zijn er regels over de manier waarop de dieren behandeld moeten worden, wanneer dieren niet geschikt zijn voor transport, hoe een vrachtwagen ingericht moet zijn, etc.

Controle door de NVWA

De NVWA controleert of boeren, transporteurs, slachthuizen, etc. zich houden aan de regels over slacht. Controle is nooit fijn en wordt vaak als ingrijpend en vervelend ervaren. Je kunt inspecties niet voorkomen. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Klik hier om mijn artikel te lezen waarin ik uitleg hoe je er zo slim mogelijk mee om kunt gaan en wat mijn tips zijn.

Regels onduidelijk

De regels over het transport zijn niet altijd even duidelijk. Je kunt tegen heel veel regels verschillend aankijken. Klik hier om verder te lezen over een uitspraak waarin de rechter de NVWA ongeljik gaf over de uitleg van regels en de boete vernietigde. Bovendien zijn de rapporten van de NVWA over wat ze gezien zouden hebben, niet altijd op orde. Klik hier om over een zaak te lezen waarin de rechter daarom een boete van tafel veegde. De rechter gaat dus over de vraag hoe de wet moet worden uitgelegd en of een sanctie wel of niet terecht is opgelegd, niet de NVWA.

Advocaat transport dieren

Het is dus de moeite waard om sancties aan te vechten. Zoals we zagen is de rechter het lang niet altijd eens met de NVWA (klik hier om meer te lezen over zo’n zaak die ik won tegen de NVWA). Ook komt het vaak voor dat de rechter minder hoge straffen oplegt dan de sanctie die je door bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie wordt aangeboden. Een strafrechter houdt de rechter vaak meer rekening met jouw persoonlijke omstandigheden, wat goed uit kan pakken.

Wil je meer weten over het transport van dieren, een controle of een sanctie? Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Klik hier om meer te lezen.