Nog regelmatig krijg ik vragen over het afdekken van losse lading op bijvoorbeeld silagewagens, dumpers en vrachtwagens. En nog steeds kom ik tegen dat ambtenaren ten onrechte boetes opleggen. Hoe zit het precies?

Wat zegt de wet?

Er geldt geen wettelijke plicht om alle losse lading af te dekken. Wel moet je voorkomen dat losse lading gevaar of hinder kan veroorzaken doordat de lading eraf valt of afwaait.

In artikel 5.18.6 lid 2 van de Regeling voertuigen staan de eisen aan hoe je lading moet afdekken:

“Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading.”

Wat doe je als een boete krijgt?

Meestal krijg je een boete in de vorm van een ‘strafbeschikking’. Daartegen kun je binnen 14 dagen in verzet bij de officier van justitie. Ga op tijd in verzet wanneer je het niet eens bent met de boete of wanneer je twijfelt! Zelf verzet instellen is kosteloos. Wanneer je in verzet gaat, hoef je de boete niet te betalen. In de brief staat hoe je precies in verzet kunt gaan.

Vraag daarnaast direct ook het complete dossier op. Zo wordt er meestal een proces-verbaal opgesteld, waarin staat welk bewijs er is.

Wat is losse lading?

Onder losse lading valt onder meer zand, grind, puin, veldgewassen, groen- bouw- en sloopafval. Ook vloeibaar beton valt hieronder. Een kast met losse lades vallen bijvoorbeeld niet onder het begrip losse lading. Die kun je namelijk naar zijn aard wél op of aan het voertuig bevestigen. Wel moet de kast voldoende gezekerd zijn.

Losse lading kan als gevolg van bijvoorbeeld (rij)wind, lekken, overhellen of stoten van het voertuig vallen. Denk daarbij ook aan lading die gemorst is op delen van het voertuig (bijvoorbeeld de bumpers) en die vervolgens onderweg eraf valt.

Hoe zorg je voor afdekken van losse lading?

Er mag geen sprake zijn van een reële kans op gevaar of hinder. Zo zal er bij vervoer van een lading niet-afgedekt stro met een vrachtwagen over een snelweg sneller sprake zijn van hinder door afwaaiend stro dan bij het vervoer van dezelfde lading met een landbouwtrekker met aanhangwagen die met geringe snelheid rijdt.

Je bent dus op zich niet verplicht een afdeksysteem te hebben op je silagewagen, dumper, aanhanger of ander voertuig (bijvoorbeeld door afdekschotten of een afdekzeil), maar de lading moet wel steeds deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading. In veel gevallen zul je dus moeten voorkomen dat de lading eraf kan vallen of eraf kan waaien (want dat levert al snel hinder of gevaar op). Hoe je dat doet, mag je zelf weten.

Hulp nodig?

Wanneer je beboet wordt, moet justitie kunnen onderbouwen waarom er gevaar of hinder door de losse lading kon ontstaan. Kan justitie dat niet aantonen, dan maak je serieus kans op vrijspraak.

Wil je meer weten over het afdekken van losse lading of heb je hulp nodig bij het aanvechten van een boete? Bel (06 340 93 944) of mail (info@nico-advocatuur.nl) mij gerust, zodat we samen vrijblijvend kunnen bekijken wat ik voor je kan doen.