Er zijn weinig ondernemers die zoveel met regels te maken hebben als agrarische ondernemers. Als boer word je continu geconfronteerd met veranderende regelgeving. Je hebt als agrarisch ondernemer vaak te maken met machtige partijen aan de andere kant. De overheid, de melkfabriek, noem maar op. Wanneer je dan in een discussie verzeilt raakt, is goede juridische bijstand een must. Als advocaat agrarisch recht kan ik je daarbij helpen.

Ik ben als zoon van een loonwerker opgegroeid op het platteland. Toen ik op de middelbare school zat en tijdens mijn studie werkte ik in mijn vrije tijd op een boerderij. Het was voor mij dan ook een logische stap mij te specialiseren in het agrarisch recht. Deze specialisatie heb ik in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) geregistreerd, waardoor ik verplicht ben elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te halen op het gebied van agrarisch recht. Verder ben ik ben lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht en schrijf ik artikelen voor het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Ik heb vele tientallen boeren en andere agrarisch ondernemers geholpen in discussies over fosfaatrechten, het fosfaatreductieplan, bedrijfsblokkades, mestboetes, etc. Ik procedeer regelmatig bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (de hoogste rechter in veel landbouwzaken). Zo won ik op 3 mei 2018 een zaak tegen de NVWA met landelijke impact.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van zaken die ik in het verleden heb gedaan. Klik op de betreffende zaak voor meer informatie.

De NVWA controleert boeren of ze hun mestboekhouding wel op orde hebben en zich houden aan de mestregels. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, stuurt de NVWA dit door naar RvO en legt RvO vaak een boete op van vaak duizenden tot tienduizenden euro’s. Ik help regelmatig boeren deze boetes aan te vechten. Vaak leidt dat ertoe dat de boete sterk wordt gematigd of soms zelfs wordt ingetrokken. Lees hier meer over mestboetes en mijn aanpak.

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten ingegaan (onderdeel van de Meststoffenwet). Ik heb tientallen boeren geadviseerd over fosfaatrechten, bijgestaan in procedures over knelgevallen, contracten opgesteld voor de verkoop van fosfaatrechten, etc. Een aantal van de procedures heb ik succesvol afgerond en voor die boeren heb ik in totaal honderden kilo’s extra fosfaatrechten gerealiseerd.

Eind januari 2018 was het groot in het nieuws: bij 7.700 veehouderijen zou mogelijk zijn gefraudeerd met de registratie van runderen (I&R). Later werden zo’n 2.000 boerenbedrijven op slot gezet, wat inhield dat ze geen runderen meer mochten aan- en afvoeren. Namens vele boeren heb ik bezwaar gemaakt bij NVWA en ik won op 3 mei 2018 een rechtszaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De NVWA had per bedrijf moeten afwegen wat de impact zou zijn van een bedrijfsblokkade, wat de ernst was van de overtredingen en of er niet minder ingrijpende maatregelen voorhanden waren. De NVWA had in heel veel gevallen ook een blokkade voor een beperkt aantal runderen kunnen opleggen in plaats van bedrijven helemaal op slot te gooien. De NVWA heeft vervolgens landelijk het beleid aangepast.

Boeren hebben te maken met veel regels. Wanneer een boer een regel overtreedt, is dat vaak een economisch delict (strafbaar feit). Ik heb meerdere boeren met succes bijgestaan in strafzaken bij de economische politierechter. Zo stond ik een pluimveehouder bij met te weinig pluimveerechten, een bokkenmester die verweten werd zijn bokken niet goed te verzorgen en een veehouder die volgens Justitie de potstal niet vaak genoeg strooide. De boetes werden in al mijn zaken geheel voorwaardelijk opgelegd (waardoor de boer de boete niet hoefde te betalen) of sterk naar beneden gebracht. Het loont dus zeker om hier juridische bijstand voor in te schakelen.

In 2017 werd de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 van kracht. Dit leidde tot veel procedures. Ik heb meerdere boeren bijgestaan de heffingen aan te vechten, met besparingen van tienduizenden euro’s tot gevolg.

In 2018 stond ik een melk- en pluimveehouder bij die een terrein met pluimveestallen had gekocht. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst, maar vóór de levering, zijn de stallen afgebrand. De verkoper wilde de koopovereenkomst ontbinden, althans niet leveren zolang niet duidelijk was in hoeverre zijn verzekeraar de schade zou vergoeden. Mijn klant wilde echter nakoming en namens hem vorderde ik in kort geding (onder andere) dat de koper veroordeeld zou worden om daaraan mee te werken. De voorzieningenrechter wees de vordering geheel toe. Op grond van de koopovereenkomst was de verkoper verplicht om de onroerende zaak te leveren (in de staat waarin deze zich bevond) en mocht daarmee niet wachten totdat de hoogte van de uitkering door de verzekeraar bekend was.

Klant: “En dan ineens zit je midden in de problemen, Wij hadden al gelijk door hier hebben wij juridische hulp bij nodig, onze adviseur verwees ons naar Nico Bouwman. Hier waren wij erg blij mee. Nico hebben wij leren kennen als een rustig, maar zeer gedreven persoon; hij gaat ervoor! Hij heeft ons erdoor geholpen.”