Bedrijfsblokkade NVWA in 2018

Eind januari 2018 was het groot in het nieuws: bij 7.700 veehouderijen zou mogelijk zijn gefraudeerd. Later werden zo’n 2.000 boerenbedrijven op slot gezet, wat inhield dat ze geen runderen meer mochten aan- en afvoeren. Volgens landbouwminister Carola Schouten kon zij niet anders; ze moest de bedrijven wel blokkeren. Het CBb oordeelde op 20 oktober 2020 dat een groot deel van de bedrijfsblokkades door de NVWA onterecht was.

Bedrijfsblokkades onterecht

Namens een melkveehouder procedeerde ik tegen een bedrijfsblokkade en won. De hoogste rechter (het College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb) oordeelde in de uitspraak van 3 mei 2018 al dat de NVWA niet zomaar in alle gevallen en bij geringe overtredingen een algehele bedrijfsblokkade kan opleggen. In de uitspraak van 20 oktober 2020 oordeelde de rechter dat de NVWA überhaupt nooit een bedrijfsblokkade had mogen opleggen en dat de wet verkeerd is uitgelegd door de NVWA.

 Niet-melden doodgeboortes geen grondslag bedrijfsblokkade

In Nederland geldt dat je een doodgeboorte bij een rund na een dracht van 7 maanden moet melden in het I&R-systeem. Wanneer dit niet op orde was, betekent dit echter niet dat de NVWA een bedrijfsblokkade mocht opleggen. De bevoegdheid daarvoor ontbreekt volgens het CBb in de wet.

In andere zaken oordeelde het CBb op 20 oktober 2020 dat een algehele bedrijfsblokkade buitenproportioneel was, als slechts enkele I&R-meldingen niet gedaan waren of niet op orde waren. Dat is in lijn met de eerder genoemde uitspraak van 3 mei 2018.

Schadeclaim bij onterechte blokkades

Volgens minister Schouten waren er 337 bedrijven ten onrechte geblokkeerd. Nu oordeelt de rechter dus dat dit er veel meer zijn. Een kleine overtreding rechtvaardigt immers niet een hele blokkade (zoals ik hierboven ook omschreef). Bij een onterechte blokkade kun je een schadeclaim indienen. De NVWA is niet erg scheutig met het uitdelen van schadevergoedingen, zo blijkt uit mijn praktijk. Toch heb ik voor meerdere boeren succesvol schadevergoedingen binnen weten te halen.

Advocaat I&R

Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA, mestboetes en mestboekhouding. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl, ik help je graag.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees meer over agrarische sector.