Bedrijfsblokkade NVWA in 2018

Eind januari 2018 was het groot in het nieuws: bij 7.700 veehouderijen zou mogelijk zijn gefraudeerd. Later werden zo’n 2.000 boerenbedrijven op slot gezet, wat inhield dat ze geen runderen meer mochten aan- en afvoeren. Volgens landbouwminister Carola Schouten kon zij niet anders; ze moest de bedrijven wel blokkeren. Het CBb oordeelde op 20 oktober 2020 dat een groot deel van de bedrijfsblokkades door de NVWA onterecht was.

Bedrijfsblokkades onterecht

Namens een melkveehouder procedeerde ik tegen een bedrijfsblokkade en won. De hoogste rechter (het College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb) oordeelde in de uitspraak van 3 mei 2018 al dat de NVWA niet zomaar in alle gevallen en bij geringe overtredingen een algehele bedrijfsblokkade kan opleggen. In de uitspraak van 20 oktober 2020 oordeelde de rechter dat de NVWA überhaupt nooit een bedrijfsblokkade had mogen opleggen en dat de wet verkeerd is uitgelegd door de NVWA.

 Niet-melden doodgeboortes geen grondslag bedrijfsblokkade

In Nederland geldt dat je een doodgeboorte bij een rund na een dracht van 7 maanden moet melden in het I&R-systeem. Wanneer dit niet op orde was, betekent dit echter niet dat de NVWA een bedrijfsblokkade mocht opleggen. De bevoegdheid daarvoor ontbreekt volgens het CBb in de wet.

In andere zaken oordeelde het CBb op 20 oktober 2020 dat een algehele bedrijfsblokkade buitenproportioneel was, als slechts enkele I&R-meldingen niet gedaan waren of niet op orde waren. Dat is in lijn met de eerder genoemde uitspraak van 3 mei 2018.

Schadeclaim bij onterechte blokkades

Volgens minister Schouten waren er 337 bedrijven ten onrechte geblokkeerd. Nu oordeelt de rechter dus dat dit er veel meer zijn. Een kleine overtreding rechtvaardigt immers niet een hele blokkade (zoals ik hierboven ook omschreef). Bij een onterechte blokkade kun je een schadeclaim indienen. De NVWA is niet erg scheutig met het uitdelen van schadevergoedingen, zo blijkt uit mijn praktijk. Toch heb ik voor meerdere boeren succesvol schadevergoedingen binnen weten te halen.

Advocaat I&R

Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA, mestboetes en mestboekhouding. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl, ik help je graag.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees meer over agrarische sector.

Verder lezen?

Ik schreef meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

Hoe ga je om met NVWA-controles?

Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees dit artikel voor praktische tips.

Maak bezwaar tegen boete NVWA

Wanneer je een boete hebt ontvangen van de NVWA, kun je daartegen bezwaar aantekenen. Lang niet alle boetes zijn terecht en ook zijn boetes regelmatig te hoog. Lees hier mijn tips.

Zwijgrecht bij controle NVWA

Als de NVWA vragen aan je stelt, ben je dan verplicht antwoord te geven? Of heb je een zwijgrecht? Lees er hier meer over.

Mag de NVWA ongevraagd foto’s maken?

De NVWA mag als toezichthouder inspecties uitvoeren. Mag de NVWA ook zomaar foto’s maken? Je leest er hier meer over.

Ongevraagd pand betreden door NVWA

De NVWA heeft als toezichthouder de bevoegdheid controles uit te voeren. Maar mogen ze ongevraagd je bedrijfspand (zoals een loods of een stal) betreden? In deze blog lees je hier meer over.

Mag NVWA mystery shoppers inzetten?

Toezichthouders zoeken steeds naar nieuwe manieren om overtredingen op te sporen. De laatste jaren zijn er steeds meer toezichthouders die mystery shoppers inzetten om overtreders op te sporen. Lees er hier meer over.

Verweer tegen aanklacht dierenwelzijn

De wet legt boeren strenge eisen op als het gaat om dierenwelzijn. De NVWA controleert boeren of zij zich houden aan de regels. Soms worden ook sancties opgelegd. Het voeren van verweer loont! Lees hier waarom.

Controle op slacht van dieren

De NVWA houdt streng toezicht op boeren die hun dieren naar de slacht brengen en op bedrijven in de vleessector. Bij het slachten van dieren komen veel regels kijken. In dit artikel lees je dat deze regels niet altijd duidelijk zijn en waarom het loont tegen sancties op te komen.

Inspectie op dierenwelzijn

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.

Toezicht op transport van dieren

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.