In Nederland gelden strenge regels voor de slacht van vee. Strenge regels zijn weinig waard zonder handhaving. En dat levert – u raadt het al – regelmatig discussies op. Wat kun je doen als je het niet eens bent met een afkeuring van de NVWA?

Juridische positie betrokkenen bij keuring vlees

Het naar de slacht afvoeren van een dier en het proces wat er op volgt, is juridisch nog niet zo eenvoudig. Er zijn een beperkt aantal uitspraken door rechters over gepubliceerd en daar zijn een aantal lessen uit te trekken. Daarbij is het goed om je te realiseren dat de rol van de veehouder, de veehandelaar en het slachthuis niet altijd even duidelijk is. De veehouder geeft zijn vee af aan de veehandelaar en raakt eigenlijk vanaf dat moment het zicht kwijt op dat vee. De veehandelaar (mogelijk ook de transporteur) heeft het vee vervolgens vaak maar een  beperkte tijd onder zich. Daarna neemt het slachthuis de afhandeling over.

Herkeuring aanvragen

Dit probleem zie je goed terug, bij de keuring van het vee. Wanneer het dier wordt afgekeurd door de dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, (NVWA), is wettelijk bepaald dat alleen het slachthuis een herkeuring kan aanvragen. De veehouder en de veehandelaar kunnen dit dus niet. De aanvraag voor de herkeuring moet snel worden ingediend. Al binnen 12 uur na afloop van de dag waarop het dier is afgekeurd.

Bezwaar tegen afkeuring

De afkeuringsbeslissing en de beslissing na herkeuring, zijn officiële besluiten van de overheid (NVWA), waar je tegen in bezwaar kunt gaan. Daarbij geldt de gebruikelijke bezwaartermijn van zes weken. Maar, zo leert de rechtspraak, wanneer je het niet eens bent met een afkeuring, is het heel verstandig niet alleen bezwaar in te dienen, maar óók tijdig een herkeuring aan te (laten) vragen. Een veehandelaar die procedeerde tegen de afkeuring van een rund, maar geen herkeuring had aangevraagd, kreeg nul op het rekest.

Stel je rechten veilig bij afkeuring

Wie precies tegen een afkeuringsbesluit kunnen procederen, is niet helemaal duidelijk. Uit de rechtspraak blijkt dat in ieder geval de slachterij en degene die het dier bij de slachterij heeft aangeboden (bijvoorbeeld de veehandelaar), kunnen procederen tegen afkeuringsbesluiten. Waarschijnlijk de veehouder ook, maar dat is niet zeker. Kortom, er zijn drie belangrijke lessen uit de rechtspraak te trekken. Zorg ervoor dat je tijdig op de hoogte raakt van een afkeuring (en maak zo nodig van tevoren afspraken over de communicatie), vraag tijdig herkeuring aan en stel sámen met de veehandelaar of slachterij tijdig bezwaar in tegen de afkeurings- en herkeuringsbeslissing, wil je je rechten veilig stellen. Doe je dat alles niet op tijd, dan is het lastig nog iets tegen een ongunstige beslissing te doen.

Advocaat tegen NVWA

Ik heb veel ervaring met besluiten van de NVWA en help je graag. Het komt regelmatig voor dat de rechter het oneens is met de werkwijze van de NVWA. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Twee voorbeelden van zaken die ik won met landelijke impact:

  • In de zogenaamde I&R-affaire kreeg de NVWA in een spoedprocedure een tik op de vingers en de rechter in de hoofdzaak oordeelde twee jaar later definitief dat de NVWA fout zat. Dit leidde zelfs tot excuses van de minister.
  • Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, importeerde mijn klant als hondenfokster Oekraïense Rottweilers in een noodsituatie. De NVWA nam ze in beslag op basis van een streng beleid dat ze landelijk hadden uitgezet, maar dat draaide de rechter terug. Het landelijke beleid van de NVWA kon dus geen stand houden.

Lees hier meer over wat je het beste kunt doen in geval van controle door de NVWA.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.

Verder lezen?

Ik schreef meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

Controle op slacht van dieren

De NVWA houdt streng toezicht op boeren die hun dieren naar de slacht brengen en op bedrijven in de vleessector. Bij het slachten van dieren komen veel regels kijken. In dit artikel lees je dat deze regels niet altijd duidelijk zijn en waarom het loont tegen sancties op te komen.

Toezicht op transport van dieren

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.

Hoe ga je om met NVWA-controles?

Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees dit artikel voor praktische tips.

Maak bezwaar tegen boete NVWA

Wanneer je een boete hebt ontvangen van de NVWA, kun je daartegen bezwaar aantekenen. Lang niet alle boetes zijn terecht en ook zijn boetes regelmatig te hoog. Lees hier mijn tips.

Zwijgrecht bij controle NVWA

Als de NVWA vragen aan je stelt, ben je dan verplicht antwoord te geven? Of heb je een zwijgrecht? Lees er hier meer over.

Ongevraagd pand betreden door NVWA

De NVWA heeft als toezichthouder de bevoegdheid controles uit te voeren. Maar mogen ze ongevraagd je bedrijfspand (zoals een loods of een stal) betreden? In deze blog lees je hier meer over.

Mag NVWA mystery shoppers inzetten?

Toezichthouders zoeken steeds naar nieuwe manieren om overtredingen op te sporen. De laatste jaren zijn er steeds meer toezichthouders die mystery shoppers inzetten om overtreders op te sporen. Lees er hier meer over.

Verweer tegen aanklacht dierenwelzijn

De wet legt boeren strenge eisen op als het gaat om dierenwelzijn. De NVWA controleert boeren of zij zich houden aan de regels. Soms worden ook sancties opgelegd. Het voeren van verweer loont! Lees hier waarom.

Inspectie op dierenwelzijn

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.