Eind 2019 besloot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een boete met zo’n € 20.000 te verminderen, nadat ik succesvol bezwaar had ingesteld namens een veehouder. Dit kwam doordat een boete na verval van derogatie al snel veel te hoog is. Lees hieronder hoe dat zit.

Voorwaarden derogatie

Je mag op landbouwgrond 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Wanneer je een derogatievergunning aanvraagt en deze wordt toegekend, is dat 230 of 250 kg.  Je moet je vervolgens wel aan allerlei derogatievoorwaarden houden. Zo dien je aanvullende gegevens op te sturen (AGL) en dien je van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) in elk geval 80% van je landbouwgrond als grasland te gebruiken. Wanneer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tijdens een controle constateert dat je één van de voorwaarden niet na hebt geleefd, kan de derogatie vervallen. RvO rekent in dat geval 170 kg stikstof.

Overschrijding gebruiksnormen

Wanneer je in je mestplan ervan uit ging dat je met 230 of 250 kg mocht rekenen, maar je valt terug naar 170 kg, is de kans groot dat je de gebruiksnormen hebt overschreden. De hoogte van de boete is voor de gebruiksnorm dierlijke mest € 7 voor elke kilo teveel stikstof. Als je bijvoorbeeld 50 ha in gebruik hebt, heb je al snel een boete te pakken van meer dan € 21.000!

Boete derogatie sterk naar beneden

In 2019 stond ik een veehouder bij die een boete opgelegd kreeg, omdat de fosfaatgebruiksnorm met een beperkt aantal kilo’s had overtreden. Daardoor verviel de derogatie en werd de overschrijding van de gebruiksnormen nog veel hoger. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (de hoogste rechter op dit gebied) bepaalde enkele jaren geleden al dat dit een reden is voor matiging van de boete. Nadat ik bezwaar instelde, ging RvO om en besloten ze de boete met € 20.000 te matigen. Daarnaast kreeg de veehouder een kostenvergoeding van ruim € 1.000. En dit is niet het enige voorbeeld van zaken waarin ik namens klanten succesvol boetes heb aangevochten. Lees er hier meer over.

Wat doe je als de NVWA langskomt?

De kans dat de NVWA in 2020 bij je langs komt om de mestboekhouding te controleren, is alleen groter geworden. Voordat ze bij je op de stoep staan, hebben ze de controle al voorbereid om te kijken welke dingen er opvallen. Meestal vragen ze documenten uit de mestboekhouding op en stellen ze vragen. Je bent verplicht mee te werken aan een controle.

Belangrijke tip: later op terug komen

Belangrijkste tip: begin niet uit jezelf van alles te verklaren. Informatie die je afgeeft, kan een reden zijn om door te vragen of door te zoeken. Wanneer de toezichthouder vragen begint te stellen, vraag dan of de vragen op papier kunnen worden gezet/gemaild kunnen worden, zodat je de tijd krijgt het goed uit te zoeken en er op een geschikt moment zo volledig mogelijk te antwoorden. Mondelinge verklaringen kunnen snel uit hun verband worden gehaald of onvolledig op papier worden gezet. Ik kom het helaas vaak tegen in processen-verbaal of andere documenten waarin een verklaring is opgenomen.

Lees hier ook mijn artikel over NVWA-controles in het algemeen met meer tips.

Advocaat mestboete

Mestwetgeving is ontzettend ingewikkeld en verandert continu. Het is belangrijk dat je je in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door iemand die verstand heeft van deze ingewikkelde regelgeving én veel ervaring heeft met controles door de NVWA. Het liefst nog voordat de NVWA langskomt.

Als advocaat agrarisch recht heb ik zowel kennis van procederen als van mestwetgeving. Ik heb verder een netwerk van diverse deskundigen waar ik mee samenwerk, die verstand hebben van de technische aspecten die erbij komen kijken. Ik help je dan ook graag bij een controle en om een eventuele mestboete aan te vechten.

Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.