Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. De NVWA past de regels niet altijd goed toe, zoals bleek uit één van de zaken die ik als advocaat won tegen de NVWA. Ook legt de NVWA regelmatig boetes onterecht op of matigt de NVWA de boete wanneer je in bezwaar gaat. Als advocaat sta ik ondernemers bij om boetes aan te vechten en dat loont!

Boete NVWA

De NVWA controleert of ondernemers zich houden aan de regels over de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, dierenwelzijn en natuur. Wanneer je zo’n regel overtreedt, kan de NVWA je een sanctie of herstelmaatregel opleggen. Een sanctie is vaak een zogenaamde bestuurlijke boete.

Wat doe je als een boete is aangekondigd?

De NVWA stelt na de controle een rapportage op. Voordat de NVWA een boete oplegt, stuurt de NVWA meestal eerst een brief met het voornemen tot het opleggen van een boete. Daar kun je vervolgens een zienswijze tegen indienen (meestal binnen twee weken). Dat is niet verplicht. De boete wordt normaal gesproken automatisch opgelegd wanneer je geen zienswijze indient. Tegen de definitieve boete kun binnen 6 weken bezwaar indienen. Dien tijdig bezwaar in! Wanneer je niet tijdig bezwaar indient, is de boete onherroepelijk.

Vraag altijd het complete dossier op de bij de NVWA (inclusief hun rapportage), zodat je weet waar zij hun boete op baseren.

Verlaging boete NVWA

Uit de praktijk merk ik dat het indienen van een zienswijze of daaropvolgend bezwaar kan leiden tot enorme verlagingen van boetes. Soms kom je er met de NVWA niet uit. Regelmatig loont het om dan te gaan procederen. De hoogste rechter op dit gebied (het College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb), verklaart regelmatig hoger beroepen gegrond.

Tweetal recente successen

Om je een idee te geven, deel ik een tweetal successen uit mijn eigen praktijk. Na controle door de NVWA had RvO aan een klant van mij een voornemen tot een boete gestuurd van ruim € 44.000, vanwege overtredingen van derogatieregels en een discussie over de diercategorieën. Na een pittige discussie kreeg ik december 2019 het bericht dat dit voornemen is teruggetrokken en dat ze volstaan met een waarschuwing.

Daarnaast kreeg een vleesveehouder vorig jaar een boete van ruim € 27.000 vanwege het onjuist opgeven van natuurland en het (deels daardoor) overschrijden van gebruiksnormen.  Na het indienen van bezwaar is de boete eind 2019 naar beneden bijgesteld naar zo’n € 7.000, omdat de onderliggende berekening niet klopte en de boete op basis van de rechtspraak veel te hoog was.

Wat doe je als de NVWA langskomt?

De NVWA kan aangekondigd en onaangekondigd langskomen om de mestboekhouding te controleren. Voordat ze bij je op de stoep staan, hebben ze de controle vaak al voorbereid om te kijken welke dingen er opvallen. Vaak vragen ze documenten uit de boekhouding op en stellen ze vragen. Je bent verplicht mee te werken aan een controle.

Belangrijke tip: later op terug komen

Belangrijkste tip: begin niet uit jezelf van alles te verklaren. Informatie die je afgeeft, kan een reden zijn om door te vragen of door te zoeken. Wanneer de toezichthouder vragen begint te stellen, vraag dan of de vragen op papier kunnen worden gezet/gemaild kunnen worden, zodat je de tijd krijgt het goed uit te zoeken en er op een geschikt moment zo volledig mogelijk te antwoorden. Mondelinge verklaringen kunnen snel uit hun verband worden gehaald of onvolledig op papier worden gezet. Ik kom het helaas vaak tegen in processen-verbaal of andere documenten waarin een verklaring is opgenomen.

Lees hier ook mijn artikel over NVWA-controles met meer tips.

Advocaat boete NVWA

De wetgeving waar de NVWA op controleert, is ontzettend ingewikkeld en verandert continu. Het is belangrijk dat je je in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door iemand die verstand heeft van deze ingewikkelde regelgeving én veel ervaring heeft met controles door de NVWA. Het liefst nog voordat de NVWA langskomt.

Als advocaat heb ik zowel kennis van procederen als van de ingewikkelde regelgeving. Ik heb verder een netwerk van diverse deskundigen waar ik mee samenwerk, die verstand hebben van de technische aspecten die erbij komen kijken. Ik help je dan ook graag bij een controle en om een eventuele boete van de NVWA aan te vechten.

Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.