Pluimveehouders dienen voldoende pluimveerechten te hebben voor het houden van kalkoenen of kippen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of pluimveehouders voldoende rechten hebben. In dit artikel lees je wat je kunt verwachten in geval van controle en hoe hoog de boete mogelijk zal zijn. Ook geef ik je tips, als advocaat met veel ervaring met pluimveerechten. boete pluimveerechten

Pluimveerechten

In 2001 is het stelsel van pluimveerechten ingevoerd, op grond waarvan je als pluimveehouder niet meer kalkoenen of kippen mag houden dan het aantal pluimveerechten dat je bezit. Wanneer je meer kalkoenen of kippen hebt dan pluimveerechten, dien je pluimveerechten bij te kopen of te leasen. Doe je dat niet, dan ben je in overtreding en bega je een economisch delict (strafbaar feit).

Controle pluimveerechten door NVWA

De NVWA kan controleren of je voldoende pluimveerechten hebt tijdens een controle van de mestboekhouding. De kans is 5% dat je in 2020 daarvoor bezocht wordt, zoals je in dit artikel kunt lezen. Ook kan de NVWA op basis van een gerichte controle langskomen.

Sanctie na controle

Wanneer de NVWA constateert dat je te weinig pluimveerechten hebt, zullen ze hiervan een rapport opmaken. Dit rapport sturen ze vervolgens door naar het Openbaar Ministerie (Justitie). Vervolgens beslist de officier van justitie wat ermee gebeurd. De kans is zeer groot dat je wordt opgeroepen om te verschijnen voor de economische strafrechter. Die kan vervolgens een boete opleggen en je een ontnemingsmaatregel opleggen. In sommige gevallen zullen taakstraffen of zelfs gevangenisstraffen worden opgelegd.

Boete te weinig pluimveerechten

Vaak eist de officier van Justitie een boete van zo rond de € 1,50 per pluimveerecht dat je tekort had. De uiteindelijke boete bepaalt de rechter. Afhankelijk van je verweer, kan de rechter de boete ook geheel of deels voorwaardelijk opleggen. Voorwaardelijk betekent dat je de boete niet hoeft te betalen, tenzij je de komende tijd weer de fout ingaat. Goede bijstand in zo’n zaak door een gespecialiseerde advocaat kan echt het verschil maken als het gaat om de boete (zie ook hierna).

Ontnemingsvordering

Daarnaast zal de officier van justitie meestal vorderen dat je de kosten terug moet betalen, die je hebt bespaard door onvoldoende pluimveerechten bij te leasen. Dat is dus de gemiddelde leaseprijs per pluimveerecht van het betreffende jaar maal het aantal pluimveerechten dat je te weinig had.

Tips

Het is belangrijk bij een controle alert te zijn op in ieder geval de volgende punten:

  1. Klopt de berekening van het aantal pluimvee-eenheden wel? Ik zie nog vaak genoeg voorbij komen dat er bijvoorbeeld met weekgemiddelden wordt gewerkt (wat in je nadeel kan uitpakken). Of dat om een andere reden de lijsten niet helemaal op orde zijn.
  2. Staat het pluimvee vee wel onder de juiste diercode geregistreerd? Voor pluimvee zijn er meerdere diercodes.
  3. Justitie rekent voor de ontnemingsvordering met de gemiddelde leaseprijs. Maar misschien had jij ze wel goedkoper kunnen leasen.

Voorbeelden van succesvolle bijstand door advocaat

Goede bijstand door een gespecialiseerd advocaat kan echt het verschil maken. Om dit duidelijk te maken, noem ik een aantal zaken die ik de afgelopen jaren heb gevoerd.

Meerdere stallen, boete fors omlaag

Mijn klant had twee stallen, één met reguliere kippen en één met biologische kippen. De ene stal stond op naam van zijn eenmanszaak en de andere op naam van zijn c.v. (die hij samen met zijn moeder had). Doordat de NVWA de twee stallen strikt scheidde, kwam hij pluimveerechten tekort. De rechtbank legde hem een boete op van € 20.000, waarvan € 4.000 voorwaardelijk. We gingen in hoger beroep en kregen bij het hof alsnog gelijk. Het ging om één bedrijf en de NWVA had onterecht de twee stallen gescheiden behandeld. Het hof verlaagde de boete naar € 5.000 voorwaardelijk, wat betekent dat mijn klant deze boete niet hoeft te betalen als hij de twee jaar erna niet weer in de fout zou gaan. Dat scheelde dus € 16.000!

Advocaat pluimveerechten

Het is belangrijk dat je je in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door iemand die verstand heeft van deze ingewikkelde regelgeving én veel ervaring heeft met controles door de NVWA. Het liefst nog voordat de NVWA langskomt.

Ik heb als advocaat al vele boeren bijgestaan in strafzaken over pluimveerechten. Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Verder lezen?

Ik schreef meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

Hoe ga je om met NVWA-controles?

Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees dit artikel voor praktische tips.

Maak bezwaar tegen boete NVWA

Wanneer je een boete hebt ontvangen van de NVWA, kun je daartegen bezwaar aantekenen. Lang niet alle boetes zijn terecht en ook zijn boetes regelmatig te hoog. Lees hier mijn tips.

Zwijgrecht bij controle NVWA

Als de NVWA vragen aan je stelt, ben je dan verplicht antwoord te geven? Of heb je een zwijgrecht? Lees er hier meer over.

Mag de NVWA ongevraagd foto’s maken?

De NVWA mag als toezichthouder inspecties uitvoeren. Mag de NVWA ook zomaar foto’s maken? Je leest er hier meer over.

Ongevraagd pand betreden door NVWA

De NVWA heeft als toezichthouder de bevoegdheid controles uit te voeren. Maar mogen ze ongevraagd je bedrijfspand (zoals een loods of een stal) betreden? In deze blog lees je hier meer over.

Mag NVWA mystery shoppers inzetten?

Toezichthouders zoeken steeds naar nieuwe manieren om overtredingen op te sporen. De laatste jaren zijn er steeds meer toezichthouders die mystery shoppers inzetten om overtreders op te sporen. Lees er hier meer over.

Verweer tegen aanklacht dierenwelzijn

De wet legt boeren strenge eisen op als het gaat om dierenwelzijn. De NVWA controleert boeren of zij zich houden aan de regels. Soms worden ook sancties opgelegd. Het voeren van verweer loont! Lees hier waarom.

Controle op slacht van dieren

De NVWA houdt streng toezicht op boeren die hun dieren naar de slacht brengen en op bedrijven in de vleessector. Bij het slachten van dieren komen veel regels kijken. In dit artikel lees je dat deze regels niet altijd duidelijk zijn en waarom het loont tegen sancties op te komen.

Inspectie op dierenwelzijn

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.

Toezicht op transport van dieren

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.