Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland, is een deel van de economie stil komen te vallen. Wat kun je als ondernemer doen wanneer je je overeenkomsten niet meer kunt nakomen? Kun je een beroep op overmacht doen? Lees hier mijn tips.

Contract lastig na te komen

Er zijn veel situaties te bedenken waarin een overeenkomst door de coronacrisis geraakt wordt. Denk aan de levering van spullen uit China. Of een boeking van een conferentiezaal, die nu gesloten is. Kun je in zo’n geval als ondernemer onder de afspraken uitkomen?

Stap 1: kijk het contract na

Wanneer je een overeenkomst hebt afgesloten, heb je mogelijk iets op papier gezet. Denk aan een ondertekend contract, een mailwisseling met de afspraken, een orderbevestiging en algemene voorwaarden. Kijk deze documenten (die samen het contract vormen) na om te onderzoeken of daarin iets staat over onverwachte omstandigheden. Mogelijk is er een regeling opgenomen over overmacht of onvoorziene omstandigheden.

Stap 2: bekijk de wettelijke mogelijkheden

Geeft het contract geen antwoord? Mogelijk biedt de wet hulp. Veel mensen denken al snel aan een beroep op overmacht, wanneer je afspraken niet goed kunt nakomen. Overmacht speelt alleen wanneer je de prestatie zelf niet langer goed of tijdig kunt verrichten. Bijvoorbeeld in het geval je producten hebt verkocht aan een ander, en je deze producten niet meer kunt leveren, omdat jouw leverancier niet meer levert. Als je als schuldenaar succesvol een beroep op overmacht kunt doen, kan de schuldeiser geen schade claimen en vaak geen nakoming eisen. Wel kan de schuldeiser de overeenkomst in bepaalde gevallen ontbinden. Is er sprake van onvoorziene omstandigheden? Dan kun je als schuldenaar de rechter vragen de overeenkomst te wijzigen of geheel of deels te ontbinden (zie hierna).

In veel gevallen kun je zelf het contract nog wel nakomen, maar kom je daardoor mogelijk in de problemen. Denk aan een afnemer van snijbloemen die deze bloemen wil exporteren naar het buitenland. Door de maatregelen zal de export mogelijk niet meer lukken en het zo snel in Nederland verkopen van zoveel bloemen lukt mogelijk ook niet meer. Jouw verplichting als afnemer (afnemen van bloemen en betalen), kun je op zich wel nakomen, maar daardoor blijf je wel met een partij bloemen en dus schade zitten. In zo’n geval kun je mogelijk een beroep doen op onvoorziene omstandigheden.

Bij onvoorziene omstandigheden heb je naar mijn mening eerst een heronderhandelingsplicht. Je gaat dus met de wederpartij in gesprek om tot een nieuwe regeling te komen, die rekening houdt met de coronacrisis. Lukt dat niet? Dan kun je naar de rechter stappen, die de overeenkomst kan wijzigen of geheel of deels kan ontbinden.

Stap 3: ga je verzekeringen na

Kijk je verzekeringen na om te beoordelen of je schade misschien onder de dekking valt. Vaak is dat niet zo, omdat verzekeraars pandemieën meestal uitsluiten.

Stap 4: probeer te heronderhandelen

Ieder geval en ieder contract is weer anders. Met algemene wijsheden kom je in jouw geval vaak niet ver. Het uitprocederen van problemen is, vooral in deze tijd, meestal niet de beste keuze. Je blijft dan lang in onzekerheid zitten (de rechtbanken draaien vanaf 17 maart 2020 op een zeer laag pitje). Wanneer je je eigen rechtspositie hebt bepaald aan de hand van de drie stappen hiervoor, en daar zo nodig een advocaat voor hebt geraadpleegd, kun je vaak het beste heronderhandelen met je wederpartij. In sommige gevallen heb je zelfs een plicht tot heronderhandelen, zoals ik hiervoor omschreef (in geval van onvoorziene omstandigheden).

Hulp nodig?

Wil je meer weten over de juridische gevolgen van het coronavirus? Bel (06 340 93 944) of mail (info@nico-advocatuur.nl) mij gerust, zodat we samen vrijblijvend kunnen bekijken wat ik voor je kan doen. Ik heb ruime ervaring met het adviseren van en procederen voor MKB-ondernemers en agrarisch ondernemers.

Bij andere vragen over het coronavirus kun je kijken op de volgende websites: