Regels vissen

De eigenaar van de grond (onder het water) heeft het recht daar te vissen. De visrechten kunnen worden verhuurd. Deze huur kan niet zomaar worden beëindigd. Lees er hier meer over.

Mijn visverleden

Het was in januari op een congres, toen ik even wegdroomde. Een jurist van Sportvisserij Nederland had net het podium betreden. Hij begon de zaal bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van visrechten. Mijn gedachten dwaalden af naar de tijd dat ik nog wel eens een hengeltje wierp. Alleen of met vrienden viste ik meestal in de Stouwesloot, niet ver van mijn ouderlijk huis. De vangst bleef vaak beperkt tot een paar voorns of stekelbaarsjes. Ik had toen niet kunnen bedenken dat ik zo’n 20 jaar later voor mijn werk zou gaan nadenken over de regels die daarbij komen kijken. Inmiddels ligt de hengel al vele jaren te verstoffen, maar dat terzijde.

Wie eens een hengeltje werpt, zal vast wel weten dat je daarvoor een VISpas nodig hebt. Al was het alleen al door die irritante reclame: ‘Vissen? Altijd de VISpas mee!’ Je zult je mogelijk niet bewust zijn van de strijd om het viswater dat achter de schermen gevoerd wordt.

Procedure over visrechten

Vorig jaar deed de Raad van State uitspraak in een zaak tussen Natuurmonumenten en een vissersbond. Wanneer je twist over visrechten, kun je doorprocederen tot de Raad van State, de hoogste rechter op dit gebied. Natuurmonumenten is eigenaar van een deel van natuurgebied De Wieden, gelegen in de Kop van Overijssel. Een groot deel van dit gebied bestaat uit water. In principe heeft alleen de eigenaar van de grond (onder het water) het recht om daar te vissen, in dit geval dus Natuurmonumenten. De eigenaar kan anderen wel toestemming geven om daar ook te vissen, bijvoorbeeld via de VISpas.

In dit geval had Natuurmonumenten het visrecht verhuurd aan de vissersbond. De huurovereenkomst liep ten einde en Natuurmonumenten wilde het contract niet verlengen om de visserij op paling te beëindigen. De paling is internationaal een zeer ernstig bedreigde diersoort. Het blijven vissen op de paling in De Wieden zou volgens Natuurmonumenten leiden tot overbevissing en zou de visstand onaanvaardbaar aantasten.

Uitkomst zaak

De rechter veegde de argumenten van Natuurmonumenten van tafel en verlengde de huurovereenkomst. De laatste jaren is de palingstand in Nederland stabiel gebleven of zelfs iets gestegen. Er zijn geen aanwijzingen dat de palingstand in De Wieden in de afgelopen huurperiode is gewijzigd. En zo viste Natuurmonumenten in deze procedure achter het net.

Advocaat visrechten

Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl.

Lees hier meer over de diensten die ik aanbied.