Voor het bemesten van landbouwgrond mag je maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest gebruiken. Vanaf 1 januari 2019 zijn diverse stikstofnormen aangepast. Deze aanpassing bevatte een fout en leidt tot een correctie voor graslandvernietiging. In deze blog lees je daar meer over.

 

Korting stikstofgebruiksnorm mais alleen bij derogatie

Eerder werd met boeren gecommuniceerd dat, indien op zand- en lössgrond direct na graslandvernietiging mais wordt gezaaid, de stikstofgebruiksnorm vanaf 2019 met 65 kg per ha wordt gekort. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft onlangs aangegeven dat deze korting alleen geldt op derogatiebedrijven. Per ongeluk is dit niet juist in de regelgeving opgenomen. De regelgeving wordt op dit punt binnenkort aangepast.

 

Niet-derogatiebedrijven vanaf 2021

Voor niet-derogatiebedrijven gaat de korting naar verwachting in per 2021.

 

Korting op stikstoftotaalnorm

De korting van 65 kg gaat af van de stikstofgebruiksnorm van het gewas (stikstoftotaalnorm). De stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest blijft gelijk (derogatie: 230 of 250 kg).

 

Geen graslandvernietigingsmonster verplicht

In de gevallen waarin de korting geldt, hoeft geen graslandvernietigingsmonster genomen te worden.

 

Ook na vernietiging vanggewas vorig jaar

De regels voor graslandvernietiging, inclusief de korting van 65 kg, gelden ook indien het voorgaande jaar gras als (verplicht) vanggewas is geteeld (bijvoorbeeld na de teelt van mais of aardappelen) en indien dit vanggewas is beweid of gemaaid voor de voederwinning. Dit gras wordt dan gezien als (tijdelijk) grasland.

 

Geen stikstofgebruiksnorm na mais

Het vanggewas na mais op zand- en lössgrond mag pas vanaf 1 februari worden vernietigd. Hierdoor kan pas vanaf 1 februari gerekend worden met een eventuele stikstofgebruiksnorm. Aangezien de normen voor tijdelijk grasland in het voorjaar alleen gelden vanaf 1 januari kan voor dit gras geen stikstofgebruiksnorm gerekend worden, indien na dit gras een ander gewas als hoofdteelt wordt geteeld.

 

Wil je graag een overzichtelijk schema voor graslandvernietiging ontvangen, waarin onder staat omschreven op welk moment en welke soorten grond vernietiging is toegestaan? Bel dan met 06 340 93 944 of stuur een e-mail met je contactgegevens naar info@nico-advocatuur.nl.

 

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.