Hoeveel grond je als boer in gebruik hebt, is belangrijk om te kunnen bepalen hoeveel mest je op je eigen bedrijf kwijt kunt en hoeveel GLB-subsidies je ontvangt. De percelen geef je jaarlijks op in de Gecombineerde Opgave. Als je de grond gebruikt, maar je geen eigenaar bent van de grond, moet je dit dan op papier kunnen aantonen? In deze blog leg ik uit waarom het verstandig is de toestemming voor het gebruik van de grond goed op papier te zetten.

Mondelinge afspraken

Veel boeren gebruiken niet alleen hun eigen grond, maar ook grond van anderen. Dat wordt lang niet altijd op papier gezet. Er worden heel wat percelen in Nederland gebruikt op basis van mondelinge afspraken met de eigenaar.

Wat eist de wet?

In de Nederlandse wet- en regelgeving geldt geen verplichting om een schriftelijk document op te stellen voor het gebruik van de grond. Een mondelinge afspraak mag ook. Je moet dit wel kunnen bewijzen. In de Meststoffenwet is ‘tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond’ namelijk gedefinieerd als: in Nederland gelegen oppervlakte landbouwgrond, die in het kader van een normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in gebruik is (art. 1 lid 1 onder m Msw). Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (de rechter) heeft bepaald dat hiervan sprake is indien de landbouwer beschikt over een exclusieve gebruikstitel en de feitelijke beschikkingsmacht over deze gronden had, in die zin dat hij in de praktijk in staat was om teeltplan en bemestingsplan op elkaar af te stemmen. Een mondelinge afspraak over het gebruik van de grond, wordt ook geaccepteerd door het CBb.

Risico’s

Wanneer je alleen maar mondelinge afspraken maakt, loop je wel de nodige risico’s. Allereerst moet je bij een controle kunnen aantonen dat deze afspraken ook echt zijn gemaakt. Het komt zeker voor dat de inspecteur in geval van controle bij de eigenaar langs gaat om dit na te vragen. Als de eigenaar zich dan bedenkt, heb je een groot probleem.

Betaal je voor het gebruik of geef je een andere tegenprestatie (bijvoorbeeld allerlei onderhoudswerkzaamheden), dan kan het zijn dat het gebruik moet worden aangemerkt als pacht. Daar zit de eigenaar van de grond mogelijk niet op te wachten, omdat een pachter goed beschermd wordt tegen onder meer vroegtijdige beëindiging van het gebruiksrecht.

Grondgebruikersverklaring

Ook een grondgebruikersverklaring adviseer ik niet te gebruiken. Klik hier om mijn blog daarover te lezen.

Geliberaliseerde pachtovereenkomst

Het beste kun je gebruik maken van een geliberaliseerde pachtovereenkomst. De afspraken staan dan duidelijk vast, je hebt goed bewijs in je boekhouding en de eigenaar zit niet oneindig lang aan de pachter vast. Zorg er wel voor dat de overeenkomst goed wordt opgesteld en dat je tijdig de overeenkomst indient bij de grondkamer.

Hulp nodig?

Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA en opvolgende besluiten van RvO en ben goed op de hoogte van regels over landbouwgrond. Ik heb als advocaat al veel boeren bijgestaan in dit soort zaken. Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.

Verder lezen?

Ik schreef meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

Grondgebruikersverklaring

Nog steeds kom ik in mestdossiers nog regelmatig de grondgebruikersverklaring tegen. Het gebruik daarvan is onverstandig! Lees er hier meer over.

Controle door NVWA

Wat doe je als de NVWA langs komt? Lees hier mijn tips.

Boete

Heb je een boete ontvangen? Lees hier hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Intrekken derogatie

Derogatie kun je als landbouwer redelijk makkelijk krijgen. Je moet je wel aan een aantal voorwaarden houden. Overtreed je de voorwaarden, dan kan RvO de derogatie intrekken. Ik ben er van overtuigd dat RvO dit te snel doet en dit in een heel aantal gevallen geen stand zal houden voor de rechter. Lees hier waarom aanvechten van intrekking van derogatie kan lonen.