Grondgebruikersverklaring

Nog regelmatig kom ik in de praktijk een grondgebruikersverklaring tegen. Meestal zie ik ze terug in controles van de mestboekhouding door de NVWA. Wat veel boeren zich niet realiseren, is dat er dan vaak sprake is van informele pacht. En dat kan met name voor de eigenaar van de grond heel vervelend zijn.

Informele pacht

Het pachtrecht sluit al lange tijd niet meer aan bij de praktijk, waardoor een grote groep agrariërs zich niets aantrekt van de officiële pachtregels. Zo’n 30% van het totale pachtareaal is niet bij de grondkamer aangemeld en zo onttrokken aan de formele regelgeving. Ik zie overal om me heen zulke gevallen van informele pacht. Veehouders die nog werken met een grondgebruikersverklaring, terwijl voor het gebruik van het land ook wordt betaald, is daarvan een voorbeeld. Maar ook akkerbouwers die een opslagschuur ‘huren’. Of telers die een ‘huurovereenkomst’ sluiten voor het gebruik van een kas.

Risico’s van informele pacht

Meestal gaat het gewoon goed en zijn de betrokken partijen er tevreden mee. Gelukkig maar. De gevallen die mijn kantoor bereiken, zijn naar mijn overtuiging de uitzondering. Maar dan kan het wel knap vervelend worden voor één van partijen. Vaak voor de eigenaar die de onroerende zaak in gebruik gaf, die dus verpachter blijkt te zijn. Een veehouder die een stuk land tijdelijk via een grondgebruikersverklaring aan de buurman in gebruik gaf, zit dan bijvoorbeeld ineens vast aan reguliere pacht. En een boer die een deel van de stal dacht te ‘verhuren’, blijkt dan opeens ook aan een langdurig pachtcontract vast te zitten. Of denk aan een akkerbouwer die grond ruilt met melkveehouders en dat niet op een goede manier vastlegt noch laat goedkeuren, en plotseling opgescheept zit met reguliere pacht. De wet trekt zich namelijk niets aan van wat je boven de overeenkomst zet. Pacht is pacht, ook al noem je het ‘huur’, ‘ruil’, ‘grondgebruikersverklaring’ of wat dan ook.

Informele pacht is onverstandig

Dat informele pacht best veel voorkomt, heeft deels te maken met onwetendheid. Anderzijds neemt men het risico. In de veronderstelling dat de ander te vertrouwen is. Of vanuit de gedachte dat het altijd nog goed is gegaan. Informele pacht is echter onverstandig. Je kunt vaak eenvoudig de boel op papier goed regelen. Dat is niet alleen beter om vervelende discussies te voorkomen, maar vaak ook beter voor de mestboekhouding.

Advocaat pacht

Pachtwetgeving is ingewikkeld en kun je het beste aan specialisten overlaten. Als advocaat agrarisch recht heb ik een uitgebreide cursussen gevolgd op het gebied van pacht en ik help boeren er regelmatig mee. Ik help ook jou graag met advies om het vooraf goed te regelen of met bijstand in een discussie.

Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.

Verder lezen?

  • De NVWA en RvO zullen bij controle bewijs opvragen dat je de opgegeven grond, daadwerkelijk mocht gebruiken. Lees hier mijn tips over hoe om te gaan met NVWA-controles.