Wanneer je een huurovereenkomst sluit, denk je er niet altijd over na welke wettelijke regels van toepassing zijn. Toch is dit erg belangrijk, zo bleek onlangs weer uit een uitspraak van een rechter over huur van een onbemand tankstation. De wet kent verschillende soorten huur (huurregimes) en welk huurregime van toepassing is, heeft gevolgen voor hoe sterk de bescherming van de huurder is.

Verschillende huurregimes

Volgens de wet is de ene huurder de andere niet. De wet kent verschillende huurregimes. Zo wordt een huurder van een woning goed beschermd door de wet. Dat betekent onder meer dat een woninghuurder er niet makkelijk uit gezet kan worden, dat er strenge regels gelden voor het verhogen van de huur, etc. Je kunt daar in een huurovereenkomst niet van afwijken. Maar wie bijvoorbeeld een kaal stuk grond huurt, heeft veel minder rechten. Als verhuurder heb je dan veel meer vrijheid eigen afspraken met de huurder te maken.

Bedrijfsruimte of overige ruimte?

Voor ondernemers is het onderscheid tussen bedrijfsruimte en overige ruimte belangrijk. Met ‘bedrijfsruimte’ worden met name de gebouwen bedoeld waar een verkooppunt aanwezig is (zoals winkels). De huurders van deze gebouwen hebben sterke huurrechten op grond van de wet, waardoor de verhuurder kort gezegd de eerste 10 jaar niet makkelijk de huur kan beëindigen. Huurders van overige gebouwen die er niet onder vallen, denk aan kantoorruimten, worden veel minder goed beschermd. Huurders van onbebouwde grond hebben nog minder rechten.

Huur van onbemand tankstation

Rechters oordelen verschillend over de vraag welke huurregels van toepassing zijn op de huur van een onbemand tankstation. Zo oordeelde een kantonrechter in Assen in 2011 dat een onbemand tankstation moet worden gezien als bedrijfsruimte. Een kantonrechter in Lelystad vond in 2017 dat er sprake is van ‘overige bedrijfsruimte’. Een Tilburgse rechter oordeelde eind 2018 het nog weer wat anders: huur van een onbemand tankstation is grondhuur, geen huur van bedrijfsruimte. Drie verschillende uitspraken dus van drie verschillende kantonrechters.

Een hogere rechter oordeelde onlangs net zoals de Tilburgse rechter. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt namelijk dat een onbemand tankstation geen gebouw is in de zin van de wettelijke huurregels en dat de huurder daardoor weinig bescherming krijgt van de wet.

Nog geen zekerheid

We weten pas zeker hoe het zit, wanneer de hoogste rechter, de Hoge Raad, hier een oordeel over heeft gegeven. Houd hier dus rekening mee, op het moment dat je een huurovereenkomst sluit voor een onbemand tankstation.

Ik stel regelmatig huurovereenkomsten op en procedeer ook geregeld in huurkwesties. Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis.