Derogatie kun je als landbouwer redelijk makkelijk krijgen. Je moet je wel aan een aantal voorwaarden houden. Overtreed je de voorwaarden, dan kan RvO de derogatie intrekken. Ik ben er van overtuigd dat RvO dit te snel doet en dit in een heel aantal gevallen geen stand zal houden voor de rechter. In deze blog lees je waarom aanvechten van intrekking van derogatie kan lonen.

Voorwaarden derogatie

Je mag op landbouwgrond normaal gesproken 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning mag je meer stikstof uit dierlijke mest uitrijden. Voor 2023 is dat 220 of 240 kilogram. Derogatie, of beter gezegd een derogatievergunning, kun je jaarlijks in een bepaalde periode van het jaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) aanvragen. Je betaalt een bedrag aan leges en normaal gesproken krijg je dan een derogatievergunning. Je moet je wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo moet je minimaal 80% grasland hebben, mag je geen fosfaatkunstmest gebruiken, mag je de gebruiksnormen niet overschrijden, moet je regelmatig grondmonsters nemen en een bemestingsplan maken. En zo zijn er nog een heel aantal voorwaarden.

Overtreden voorwaarden derogatie

Overtreed je de voorwaarden, dan kan dat leiden tot sancties, namelijk een waarschuwing of intrekking van de derogatievergunning. Wanneer de derogatievergunning wordt ingetrokken, wordt je ook uitgesloten voor deelname aan derogatie in een opvolgend jaar. Je mist dan dus over twee jaren derogatie. Dat is dus een forse sanctie! Bovendien kan dit ertoe leiden dat je de gebruiksnormen overtreedt, waar je mogelijk een aparte boete voor krijgt. Ook kun je te maken krijgen met een randvoorwaardenkorting. Kortom, meedoen aan derogatie is niet zonder risico’s!

Te streng beleid

In het beleid van RvO staat wanneer er een waarschuwing volgt en in welke gevallen de derogatie wordt ingetrokken. De wet verplicht RvO niet tot het intrekken van derogatie. RvO kan ervoor kiezen een coulant beleid te voeren, maar doet dit bewust niet. Naar mijn mening pakt dit strenge beleid in een aantal gevallen buitensporig nadelig uit voor landbouwers. Ik ben er van overtuigd dat dit lang niet altijd stand zal houden bij de rechter. De rechter toetst namelijk of de intrekking niet veel te ver gaat (of dit niet buitenproportioneel is). Juridisch gaat het dan om de toets aan het evenredigheidsbeginsel. Sinds de toeslagenaffaire, is de rechter hier in het voordeel van de burger (in dit geval de landbouwer) steeds strenger op gaan toetsen. Ik schreef hier in een andere blog meer over (klik hier om die andere blog te lezen). Ik merk het ook in de praktijk, bijvoorbeeld in een zaak over Oekraïense honden (klik hier om daar meer over te lezen).

RvO komt terug op intrekking

In de eerste helft van 2023 heb ik een zaak aangespannen tegen RvO over de intrekking van een derogatievergunning namens een vleesveehouder. Deze veehouder had volgens RvO een tweetal percelen ten onrechte niet op tijd opnieuw bemonsterd. Ik vond de intrekking een veel te strenge sanctie. Voordat de rechter er naar kon kijken, besloot RvO hierop terug te komen en heeft RvO de intrekking (en uitsluiting over een opvolgend jaar) teruggedraaid.

Aanvechten intrekking derogatie

Word je geconfronteerd met intrekking van derogatie, dan kan het dus goed zijn dat je kans maakt dit teruggedraaid te krijgen.

Advocaat derogatie

Het is belangrijk dat je je in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door iemand die verstand heeft van deze ingewikkelde regelgeving én veel ervaring heeft met controles door de NVWA en opvolgende besluiten van RvO.

Ik heb als advocaat al veel boeren bijgestaan in zaken over derogatie en andere mestzaken. Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.

Verder lezen?

Ik schreef meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

Controle door NVWA

Wat doe je als de NVWA langs komt? Lees hier mijn tips.

Boete

Heb je een boete ontvangen? Lees hier hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Grondgebruikersverklaring

Nog steeds kom ik in mestdossiers nog regelmatig de grondgebruikersverklaring tegen. Het gebruik daarvan is onverstandig! Lees er hier meer over.

Handhaving fosfaatrechten

De handhaving van fosfaatrechten is op stoom gekomen. Lees hier wat je dan het beste kunt doen.