Wie dacht dat de regels over fosfaatrechten inmiddels wel zo’n beetje duidelijk zijn, vergist zich. De minister heeft op 19 juli 2018 de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. Diverse veehouders hebben vervolgens een brief ontvangen van RVO waarin de fosfaatrechten lager worden vastgesteld. Kan dat zomaar? En wat als je de fosfaatrechten al had verkocht? Hieronder leg ik het uit.

Nadat ik dit artikel plaatste, oordeelde de rechter op 16 april 2019 dat RvO inderdaad de fosfaatrechten niet mocht intrekken. De Beleidsregel fosfaatrechten jongvee was juridisch niet juist. Lees hier mijn artikel daarover.

Fosfaatrechten voor melkvee

Het stelsel van fosfaatrechten richt zich op landbouwbedrijven met bedrijfsmatig gehouden melkvee (diercategorie 100, 101 en 102). Fosfaatrechten zijn in principe niet bedoeld voor vleesveehouders. Toch kregen vleesveehouders ook te maken met fosfaatrechten, omdat voor het jongvee dat later een kalf krijgt, wel fosfaatrechten nodig zijn.

Nieuwe beleidsregel: nog steeds onduidelijk

De minister heeft dit recht proberen te zetten door de publicatie van de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Hierin staat dat er geen fosfaatrechten nodig zijn voor jongvee van vleesveehouders dat geen kalf krijgt. Duidelijk toch? Nee. Juridisch gezien levert het nogal wat problemen op. De beleidsregel bevat regels over de uitleg van de wet. Aan zulke regels is de rechter echter niet gebonden. We weten dus pas zeker of de beleidsregel klopt, wanneer de rechter daar een uitspraak over heeft gedaan. Nog steeds onzekerheid dus.

Geen bevoegdheid tot intrekken

Het tweede probleem is dat toegekende fosfaatrechten weer worden ingetrokken. Wanneer de toegekende fosfaatrechten waren gebaseerd op jongvee waar geen fosfaatrechten voor nodig is volgens RVO, worden deze weer afgepakt. Er zijn heel wat vleesveehouders die de fosfaatrechten – die worden ingetrokken – eerder al hebben verkocht. RVO heeft de registratie van die overdrachten aangehouden tot de beleidsregel er zou zijn. Dat kan niet zomaar, aangezien er geen wettelijke basis voor is. Een beleidsregel kan geen nieuwe bevoegdheden scheppen. Wat in deze beleidsregel ‘herziening’ wordt genoemd, komt neer op het intrekken van de toekenningsbeschikking. Kortom, er wordt hier een bevoegdheid geschapen die niet bestaat. Daarnaast ontgaat het mij op grond van welke bevoegdheid RVO registraties ‘aanhoudt’.

Ga tijdig in bezwaar

De rechter zal zich nog moeten uitlaten over het intrekken van fosfaatrechten. Het is maar zeer de vraag of deze praktijken juridisch zijn toegestaan. Zorg er daarom voor dat je tijdig in bezwaar gaat, wanneer de fosfaatrechten lager worden bijgesteld.

Loop jij hier ook tegen aan? Bel (06 340 93 944) of mail (info@nico-advocatuur.nl) mij gerust. Ik heb meerdere bezwaarprocedures lopen tegen het intrekken van fosfaatrechten en help jou ook graag.

Nadat ik dit artikel schreef, is er de nodige rechtspraak bij gekomen, die meer duidelijkheid biedt. Leer er hier meer over.