Jaarlijks controleert de NVWA vele ondernemers op naleving van regels. Een inspectie kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees het artikel hieronder voor de vraag of inspecteurs ongevraagd foto’s mogen maken. Nu alvast een vraag aan een advocaat? Neem direct vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Bevoegdheid NVWA foto’s maken

De NVWA heeft geen toestemming nodig voor een controle en heeft veel bevoegdheden. In de wet staat dat een toezichthouder bevoegd is zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen. Over het algemeen wordt aangenomen dat het maken van foto’s hier ook onder valt. Het korte antwoord is dus: ja, de NVWA mag ongevraagd foto’s maken. Maar dat is niet het hele verhaal…

Grenzen aan bevoegdheid foto’s maken

Een NVWA’er mag zijn bevoegdheden alleen gebruiken als dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Controles mogen niet verder gaan dan nodig is voor goed toezicht. De inspecteur mag geen foto’s maken als dat niet nodig is om goed toezicht te kunnen uitvoeren of bijvoorbeeld een minder ingrijpend middel net zo goed werkt.

De toezichthouder is verder gebonden aan het zorgvuldigheidsbeginsel. Naar mijn mening vloeit onder meer daaruit voort dat een inspecteur niet zomaar foto’s van privacygevoelige onderdelen mag maken. Inspectierapporten kunnen immers in de openbaarheid komen (inclusief de foto’s), als bijvoorbeeld een journalist daar om vraagt.

Foto’s als bewijs

Wanneer de NVWA een sanctie, zoals een boete, op wil leggen, moeten ze een overtreding kunnen bewijzen. Dat kan op allerlei manieren. Foto’s kunnen belangrijk en soms zelfs doorslaggevend bewijs vormen. Eén van de hoogste bestuursrechter stelt als eis dat een foto duidelijk moet zijn en zijn voorzien van een datum om als bewijs te kunnen dienen (dit betreft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State). Verder moet volgens deze rechter vaststaan dat de foto betrouwbaar is (er geen bewerking is toegepast). Daarom eist deze rechter dat de foto gemaakt moet zijn door een kundig medewerker. Foto’s van belanghebbende derden (bijvoorbeeld iemand die om handhaving heeft verzocht en een melding heeft gedaan) kunnen daarom vaak niet als bewijs dienen.

Wat als inspecteur te ver gaat?

Als advocaat houd ik de NVWA aan de wet. Houdt de NVWA zich niet aan de regels? Dan kun je vaak direct naar de rechter stappen, maar je kunt dit later mogelijk ook aan de orde stellen, wanneer de NVWA bijvoorbeeld een boete uitdeelt en je daartegen gaat procederen bij de rechter. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een gespecialiseerd advocaat, omdat het niet eenvoudig is vast te stellen of de NVWA zich wel of niet aan de regels heeft gehouden.

De NVWA past de regels niet altijd goed toe. Zie bijvoorbeeld de twee voorbeelden hieronder.

Advocaat tegen NVWA

Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA en help je graag. Het komt regelmatig voor dat de rechter het oneens is met de werkwijze van de NVWA. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Twee voorbeelden van zaken die ik won met landelijke impact:

  • In de zogenaamde I&R-affaire kreeg de NVWA in een spoedprocedure een tik op de vingers en de rechter in de hoofdzaak oordeelde twee jaar later definitief dat de NVWA fout zat. Dit leidde zelfs tot excuses van de minister.
  • Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, importeerde mijn klant als hondenfokster Oekraïense Rottweilers in een noodsituatie. De NVWA nam ze in beslag op basis van een streng beleid dat ze landelijk hadden uitgezet, maar dat draaide de rechter terug. Het landelijke beleid van de NVWA kon dus geen stand houden.

Lees hier meer over wat je het beste kunt doen in geval van controle door de NVWA.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.

Verder lezen?

Ik schreef meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

Hoe ga je om met NVWA-controles?

Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees dit artikel voor praktische tips.

Maak bezwaar tegen boete NVWA

Wanneer je een boete hebt ontvangen van de NVWA, kun je daartegen bezwaar aantekenen. Lang niet alle boetes zijn terecht en ook zijn boetes regelmatig te hoog. Lees hier mijn tips.

Zwijgrecht bij controle NVWA

Als de NVWA vragen aan je stelt, ben je dan verplicht antwoord te geven? Of heb je een zwijgrecht? Lees er hier meer over.

Ongevraagd pand betreden door NVWA

De NVWA heeft als toezichthouder de bevoegdheid controles uit te voeren. Maar mogen ze ongevraagd je bedrijfspand (zoals een loods of een stal) betreden? In deze blog lees je hier meer over.

Mag NVWA mystery shoppers inzetten?

Toezichthouders zoeken steeds naar nieuwe manieren om overtredingen op te sporen. De laatste jaren zijn er steeds meer toezichthouders die mystery shoppers inzetten om overtreders op te sporen. Lees er hier meer over.

Verweer tegen aanklacht dierenwelzijn

De wet legt boeren strenge eisen op als het gaat om dierenwelzijn. De NVWA controleert boeren of zij zich houden aan de regels. Soms worden ook sancties opgelegd. Het voeren van verweer loont! Lees hier waarom.

Controle op slacht van dieren

De NVWA houdt streng toezicht op boeren die hun dieren naar de slacht brengen en op bedrijven in de vleessector. Bij het slachten van dieren komen veel regels kijken. In dit artikel lees je dat deze regels niet altijd duidelijk zijn en waarom het loont tegen sancties op te komen.

Inspectie op dierenwelzijn

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.

Toezicht op transport van dieren

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.