Elk jaar controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees onderstaand artikel voor de vraag of inspecteurs ongevraagd jouw pand mogen betreden. Nu alvast een  vraag? Neem direct vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Bevoegdheid NVWA betreden pand

De NVWA heeft geen toestemming nodig voor een inspectie en heeft verregaande bevoegdheden. In de wet staat dat een toezichthouder (van de NVWA) bevoegd is elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. Dat betekent dat een toezichthouder in beginsel dus bevoegd is zonder toestemming een bedrijfspand, zoals een loods of een stal, te betreden en daar zoekend rond te kijken.

Grenzen aan bevoegdheid betreden pand

De toezichthouder mag het pand betreden, maar niet zomaar doorzoeken (zoals het openen van kasten, laden en andere bergplaatsen). In principe mag een inspecteur alleen ‘zoekend rondkijken’. Deze beperking geldt niet als het toezicht op specifieke zaken is gericht, zoals bij toezicht op de naleving van de Warenwetgeving (hygiëne in de keuken van een restaurant ziet ook op koelkasten en andere kasten) of de gewasbeschermingsmiddelenwetgeving (wijze van opslag van gewasbeschermingsmiddelen). Kasten en dergelijke zijn in dat geval te beschouwen als zaken die aan onderzoek kunnen worden onderworpen.

Een inspecteur mag zijn bevoegdheden alleen gebruiken als dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Controles mogen niet verder gaan dan nodig is voor goed toezicht. Dat betekent bijvoorbeeld dat een toezichthouder niet in het bedrijfspand mag komen als dat niet nodig is om goed toezicht te kunnen uitvoeren of bijvoorbeeld een minder ingrijpend middel net zo goed werkt.

De toezichthouder is verder gebonden aan het zorgvuldigheidsbeginsel. Naar mijn mening zal de toezichthouder daarom eerst de eigenaar of gebruiker van het pand moeten proberen te bereiken en moeten vragen of hij het pand mag betreden. Dit staat dus niet hard in de wet, maar ik baseer dit op het zorgvuldigheidsbeginsel.

Wat als inspecteur te ver gaat?

Als advocaat houd ik de NVWA aan de wet. Houdt de NVWA zich niet aan de regels? Dan kun je vaak direct naar de rechter stappen, maar je kunt dit later mogelijk ook aan de orde stellen, wanneer de NVWA bijvoorbeeld een boete uitdeelt en je daartegen gaat procederen bij de rechter. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een gespecialiseerd advocaat, omdat het niet eenvoudig is vast te stellen of de NVWA zich wel of niet aan de regels heeft gehouden.

De NVWA past de regels niet altijd goed toe. Zie bijvoorbeeld deze zaak over honden uit Oekraïne die ik won en deze zaak over bedrijfsblokkades die ik won en zelfs leidde tot excuses van de minister.

Advocaat tegen NVWA

Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA en help je graag. Het komt regelmatig voor dat de rechter het oneens is met de werkwijze van de NVWA. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Twee voorbeelden van zaken die ik won met landelijke impact:

  • In de zogenaamde I&R-affaire kreeg de NVWA in een spoedprocedure op 3 mei 2018 een tik op de vingers en de rechter in de hoofdzaak oordeelde twee jaar later definitief dat de NVWA fout zat. Dit leidde zelfs tot excuses van de minister.
  • Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, importeerde mijn klant als hondenfokster Oekraïense Rottweilers in een noodsituatie. De NVWA nam ze in beslag op basis van een streng beleid dat ze landelijk hadden uitgezet, maar dat draaide de rechter terug. Het landelijke beleid van de NVWA kon dus geen stand houden.

Wil je meer weten over controles door de NVWA? Lees dan deze blog voor meer informatie en tips.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.

Verder lezen?

Ik schreef meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

Hoe ga je om met NVWA-controles?

Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees dit artikel voor praktische tips.

Maak bezwaar tegen boete NVWA

Wanneer je een boete hebt ontvangen van de NVWA, kun je daartegen bezwaar aantekenen. Lang niet alle boetes zijn terecht en ook zijn boetes regelmatig te hoog. Lees hier mijn tips.

Zwijgrecht bij controle NVWA

Als de NVWA vragen aan je stelt, ben je dan verplicht antwoord te geven? Of heb je een zwijgrecht? Lees er hier meer over.

Mag de NVWA ongevraagd foto’s maken?

De NVWA mag als toezichthouder inspecties uitvoeren. Mag de NVWA ook zomaar foto’s maken? Je leest er hier meer over.

Mag NVWA mystery shoppers inzetten?

Toezichthouders zoeken steeds naar nieuwe manieren om overtredingen op te sporen. De laatste jaren zijn er steeds meer toezichthouders die mystery shoppers inzetten om overtreders op te sporen. Lees er hier meer over.

Verweer tegen aanklacht dierenwelzijn

De wet legt boeren strenge eisen op als het gaat om dierenwelzijn. De NVWA controleert boeren of zij zich houden aan de regels. Soms worden ook sancties opgelegd. Het voeren van verweer loont! Lees hier waarom.

Controle op slacht van dieren

De NVWA houdt streng toezicht op boeren die hun dieren naar de slacht brengen en op bedrijven in de vleessector. Bij het slachten van dieren komen veel regels kijken. In dit artikel lees je dat deze regels niet altijd duidelijk zijn en waarom het loont tegen sancties op te komen.

Inspectie op dierenwelzijn

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.

Toezicht op transport van dieren

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.