Meerdere stallen, één bedrijf?

Veel veehouders hebben meerdere stallen en soms zelfs meerdere locaties. Dat kan ingewikkelde situaties opleveren. Denk aan de mestboekhouding en productierechten. Moet je per stal of locatie een aparte boekhouding bijhouden, of telt het als één bedrijf en kun je alles op één hoop gooien?

Problemen met pluimveerechten

Eind 2021 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover een interessante uitspraak. In deze zaak stond ik een pluimveehouder bij. Mijn klant heeft één locatie met twee pluimveestallen. In beide stallen zaten reguliere leghennen. Hij dreef zijn onderneming vanuit een eenmanszaak. Op enig moment is hij met één stal omgeschakeld naar biologisch. Op aandringen van Skal Biocontrole heeft hij – naast zijn eenmanszaak – een commanditaire vennootschap (c.v.) opgericht die onder een ander bedrijfsrelatienummer (bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) werd geregistreerd. Vanaf dat moment wordt op hetzelfde adres zowel op een reguliere als biologische manier pluimvee gehouden. Mijn klant had als beherend vennoot zowel feitelijk, financieel als organisatorisch de zeggenschap in de c.v. De facturen voor mijn klant werden ook na oprichting van de c.v. aan dezelfde persoon geadresseerd.

Standpunt NVWA en OM

De NVWA had mijn klant gecontroleerd en constateerde dat mijn klant onvoldoende pluimveerechten had. Hij had de pluimveerechten op naam van de eenmanszaak laten staan en dus niet verdeeld over de eenmanszaak en de c.v. (en dus niet verdeeld over beide stallen). Daardoor had de c.v. volgens de NVWA te weinig pluimveerechten (en de eenmanszaak pluimveerechten over). De NVWA zag het als twee verschillende bedrijven volgens de Meststoffenwet. De zaak werd doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) en die daagde mijn klant voor de economische politierechter. De politierechter was het met het OM eens dat er sprake was van twee bedrijven. Omdat we ons daar niet in konden vinden, gingen we in hoger beroep.

Oordeel hof

Het hof oordeelde dat wij gelijk hadden. Het hof is van oordeel dat de verschillende op dit adres  ontplooide bedrijfsactiviteiten, gelet op de feitelijke situatie, maar ook juridisch gezien, zo sterk samenhangen dat gesproken kan worden van één bedrijf in de zin van de Meststoffenwet. Het gaat volgens het hof met name om de feitelijke situatie en niet of er sprake was van twee juridische entiteiten (eenmanszaak en c.v.).

Advocaat pluimveerechten

Zo zie je maar weer dat het kan lonen om je niet zomaar neer te leggen bij het standpunt van de NVWA en het OM. Het is belangrijk dat je je in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door iemand die verstand heeft van deze ingewikkelde regelgeving én veel ervaring heeft met controles door de NVWA. Het liefst nog voordat de NVWA langskomt.

Ik heb als advocaat al vele boeren bijgestaan in zaken over dierproductierechten. Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.