Meerdere stallen, één bedrijf?

Veel veehouders hebben meerdere stallen en soms zelfs meerdere locaties. Dat kan ingewikkelde situaties opleveren. Denk aan de mestboekhouding en productierechten. Moet je per stal of locatie een aparte boekhouding bijhouden, of telt het als één bedrijf en kun je alles op één hoop gooien?

Problemen met pluimveerechten

Eind 2021 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover een interessante uitspraak. In deze zaak stond ik een pluimveehouder bij. Mijn klant heeft één locatie met twee pluimveestallen. In beide stallen zaten reguliere leghennen. Hij dreef zijn onderneming vanuit een eenmanszaak. Op enig moment is hij met één stal omgeschakeld naar biologisch. Op aandringen van Skal Biocontrole heeft hij – naast zijn eenmanszaak – een commanditaire vennootschap (c.v.) opgericht die onder een ander bedrijfsrelatienummer (bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) werd geregistreerd. Vanaf dat moment wordt op hetzelfde adres zowel op een reguliere als biologische manier pluimvee gehouden. Mijn klant had als beherend vennoot zowel feitelijk, financieel als organisatorisch de zeggenschap in de c.v. De facturen voor mijn klant werden ook na oprichting van de c.v. aan dezelfde persoon geadresseerd.

Standpunt NVWA en OM

De NVWA had mijn klant gecontroleerd en constateerde dat mijn klant onvoldoende pluimveerechten had. Hij had de pluimveerechten op naam van de eenmanszaak laten staan en dus niet verdeeld over de eenmanszaak en de c.v. (en dus niet verdeeld over beide stallen). Daardoor had de c.v. volgens de NVWA te weinig pluimveerechten (en de eenmanszaak pluimveerechten over). De NVWA zag het als twee verschillende bedrijven volgens de Meststoffenwet. De zaak werd doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) en die daagde mijn klant voor de economische politierechter. De politierechter was het met het OM eens dat er sprake was van twee bedrijven. Omdat we ons daar niet in konden vinden, gingen we in hoger beroep.

Oordeel hof

Het hof oordeelde dat wij gelijk hadden. Het hof is van oordeel dat de verschillende op dit adres  ontplooide bedrijfsactiviteiten, gelet op de feitelijke situatie, maar ook juridisch gezien, zo sterk samenhangen dat gesproken kan worden van één bedrijf in de zin van de Meststoffenwet. Het gaat volgens het hof met name om de feitelijke situatie en niet of er sprake was van twee juridische entiteiten (eenmanszaak en c.v.).

Advocaat pluimveerechten

Zo zie je maar weer dat het kan lonen om je niet zomaar neer te leggen bij het standpunt van de NVWA en het OM. Het is belangrijk dat je je in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door iemand die verstand heeft van deze ingewikkelde regelgeving én veel ervaring heeft met controles door de NVWA. Het liefst nog voordat de NVWA langskomt.

Ik heb als advocaat al vele boeren bijgestaan in zaken over dierproductierechten. Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.

Verder lezen?

Ik schreef meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

Boete te weinig pluimveerechten

Pluimveehouders dienen voldoende pluimveerechten te hebben voor het houden van pluimvee. De NVWA controleert hierop. Wat kun je verwachten wanneer je te weinig pluimveerechten voor je pluimvee hebt? Hoe hoog is de boete? Lees hier meer.

Hoe ga je om met NVWA-controles?

Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees dit artikel voor praktische tips.

Maak bezwaar tegen boete NVWA

Wanneer je een boete hebt ontvangen van de NVWA, kun je daartegen bezwaar aantekenen. Lang niet alle boetes zijn terecht en ook zijn boetes regelmatig te hoog. Lees hier mijn tips.

Zwijgrecht bij controle NVWA

Als de NVWA vragen aan je stelt, ben je dan verplicht antwoord te geven? Of heb je een zwijgrecht? Lees er hier meer over.

Mag de NVWA ongevraagd foto’s maken?

De NVWA mag als toezichthouder inspecties uitvoeren. Mag de NVWA ook zomaar foto’s maken? Je leest er hier meer over.

Ongevraagd pand betreden door NVWA

De NVWA heeft als toezichthouder de bevoegdheid controles uit te voeren. Maar mogen ze ongevraagd je bedrijfspand (zoals een loods of een stal) betreden? In deze blog lees je hier meer over.

Mag NVWA mystery shoppers inzetten?

Toezichthouders zoeken steeds naar nieuwe manieren om overtredingen op te sporen. De laatste jaren zijn er steeds meer toezichthouders die mystery shoppers inzetten om overtreders op te sporen. Lees er hier meer over.

Verweer tegen aanklacht dierenwelzijn

De wet legt boeren strenge eisen op als het gaat om dierenwelzijn. De NVWA controleert boeren of zij zich houden aan de regels. Soms worden ook sancties opgelegd. Het voeren van verweer loont! Lees hier waarom.

Controle op slacht van dieren

De NVWA houdt streng toezicht op boeren die hun dieren naar de slacht brengen en op bedrijven in de vleessector. Bij het slachten van dieren komen veel regels kijken. In dit artikel lees je dat deze regels niet altijd duidelijk zijn en waarom het loont tegen sancties op te komen.

Inspectie op dierenwelzijn

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.

Toezicht op transport van dieren

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.