Als aandeelhouders dien je minimaal één keer per jaar om tafel te zitten in de zogenaamde algemene vergadering van aandeelhouders (ava). Daarin nemen de aandeelhouders besluiten over bijvoorbeeld de vaststelling van de jaarrekening. Ook is het heel erg belangrijk voor de bestuurder(s) van de B.V. dat er zogenaamde decharge wordt verleend.

Decharge is een vorm van goedkeuring. Door de decharge worden bestuurders ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid.

Het is belangrijk om goede notulen te maken van de  algemene vergadering van aandeelhouders, om daar achteraf discussies over te voorkomen. Met goede notulen sta je als bestuurder veel sterker tegenover de curator, wanneer je B.V. onverhoopt failliet mocht gaan.

Wanneer je directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, lijken notulen misschien overbodig (aangezien je zowel als aandeelhouder als bestuurder zelf de beslissingen neemt). Toch zijn juist dan notulen ook erg belangrijk, om in geval van faillissement of in geval van bedrijfsoverdracht je te wapenen tegen vervelende discussies.

Ik heb voor veel ondernemers notulen opgesteld en help jou er ook graag bij. Neem gerust vrijblijvend contact op met mij, zodat we samen kunnen bekijken wat ik voor je kan betekenen.