Er ontstond de afgelopen weken veel commotie over een Kamerbrief van minister Schouten. In reactie op Kamervragen antwoordde ze dat ze plan is overtredingen (inspectieresultaten) van veehouders openbaar te maken. Diverse belangenorganisaties spraken er schande van.

Openbaar maken inspectieresultaten door NVWA

De NVWA is al wat langer bezig om uit zichzelf inspectieresultaten bekend te maken in andere branches, zoals de horeca. Tot nu toe zagen we dit nog niet bij boeren. Ik ben fel gekant tegen het aan de schandpaal nagelen van boeren.

Inbreuk op privacy

Mijn belangrijkste bezwaar is dat het in de agrarische sector vaak gaat om kleine familiebedrijven. Door het publiceren van de bedrijfsnaam wordt de privacy geweld aangedaan, omdat de bedrijfsnaam vaak persoonsgegevens bevat. Veel boerenbedrijven hebben een maatschap of v.o.f. met de namen van de eigenaren als bedrijfsnaam. Ook al zou de NVWA de adresgegevens niet publiceren, dan nog kun je via de website van de Kamer van Koophandel makkelijk uitzoeken waar de betreffende boerderij gevestigd is. Met Boxtel nog in het geheugen, geeft dat geen prettig gevoel. In een recente uitspraak was privacy een reden voor de rechter om te oordelen dat de inspectieresultaten alleen openbaar mochten worden gemaakt indien de naam van de overtreder, haar adres en haar KvK-nummer zouden worden weggelakt.

Inspectieresultaten kloppen niet altijd

Bovendien staat in een inspectierapport de mening van de NVWA. De vraag of er sprake is van een overtreding kun je voorleggen aan een rechter, die gaat daarover. In andere blogs omschreef ik hoe de rechter regelmatig een streep zet door NVWA-rapporten, lees daar hier meer over. Daarnaast zijn inspectierapporten vaak heel eenzijdig geschreven met het oog op de inspectie. De vraag is of het publiek zal begrijpen dat het echte, complete verhaal vaak veel genuanceerder is. Wanneer de media al aan de haal is gegaan met het rapport, is het leed al geschied. Het is vaste rechtspraak dat wanneer er voldoende twijfels zijn over de overtredingen, deze niet openbaar mogen worden gemaakt.

Kom tijdig in actie!

Het ministerie is druk bezig om een regeling in elkaar te timmeren om het plan van de minister juridisch te onderbouwen. Als het zover is en duidelijk wordt dat de inspectieresultaten van jouw bedrijf worden gepubliceerd, onderneem dan direct actie. De overheid wordt op dit punt regelmatig teruggefloten door de rechter, zodat het rapport niet mag worden gepubliceerd. Ook komt het voor dat de overheid wordt verplicht de bedrijfsgegevens weg te lakken. We weten nog niet precies hoe de regeling eruit gaat zien, maar bij soortgelijke regelingen moet je al binnen twee weken na de aankondiging de zaak voorleggen aan de rechter om het tegen te kunnen houden.

Bel zo snel mogelijk met een gespecialiseerd advocaat. Ik heb veel ervaring met controles door de NVWA en help je graag. Het komt regelmatig voor dat de rechter het oneens is met de werkwijze van de NVWA, zoals je kunt lezen in één van de zaken die ik won tegen de  NVWA. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.

Agrarisch

Verder lezen?

Ik schreef meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

Hoe ga je om met NVWA-controles?

Jaarlijks controleert de NVWA duizenden ondernemers of ze zich houden aan de regels. Controles kun je niet tegenhouden. De kunst is om er zo slim mogelijk mee om te gaan. Lees dit artikel voor praktische tips.

Maak bezwaar tegen boete NVWA

Wanneer je een boete hebt ontvangen van de NVWA, kun je daartegen bezwaar aantekenen. Lang niet alle boetes zijn terecht en ook zijn boetes regelmatig te hoog. Lees hier mijn tips.

Zwijgrecht bij controle NVWA

Als de NVWA vragen aan je stelt, ben je dan verplicht antwoord te geven? Of heb je een zwijgrecht? Lees er hier meer over.

Mag de NVWA ongevraagd foto’s maken?

De NVWA mag als toezichthouder inspecties uitvoeren. Mag de NVWA ook zomaar foto’s maken? Je leest er hier meer over.

Ongevraagd pand betreden door NVWA

De NVWA heeft als toezichthouder de bevoegdheid controles uit te voeren. Maar mogen ze ongevraagd je bedrijfspand (zoals een loods of een stal) betreden? In deze blog lees je hier meer over.

Mag NVWA mystery shoppers inzetten?

Toezichthouders zoeken steeds naar nieuwe manieren om overtredingen op te sporen. De laatste jaren zijn er steeds meer toezichthouders die mystery shoppers inzetten om overtreders op te sporen. Lees er hier meer over.

Verweer tegen aanklacht dierenwelzijn

De wet legt boeren strenge eisen op als het gaat om dierenwelzijn. De NVWA controleert boeren of zij zich houden aan de regels. Soms worden ook sancties opgelegd. Het voeren van verweer loont! Lees hier waarom.

Controle op slacht van dieren

De NVWA houdt streng toezicht op boeren die hun dieren naar de slacht brengen en op bedrijven in de vleessector. Bij het slachten van dieren komen veel regels kijken. In dit artikel lees je dat deze regels niet altijd duidelijk zijn en waarom het loont tegen sancties op te komen.

Inspectie op dierenwelzijn

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.

Toezicht op transport van dieren

De NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen van regels over dierenwelzijn tijdens transport. Lees hier wat je het beste in zo’n geval kunt doen.