Over mij, juridisch gezien

‘NICO Advocatuur’ is een handelsnaam van mij (de heer mr. N. Bouwman). Ik drijf mijn onderneming vanuit een eenmanszaak en sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 72842733. Verder ben ik als advocaat ingeschreven op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), in het arrondissement Overijssel. Het adres van de NOvA is Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag (tel. 070 3353535, mail: info@advocatenorde.nl).

Rechtsgebiedenregister

Als advocaat kun je onmogelijk overal goed in zijn en alles bijhouden. Daarom focus ik mij alleen op de onderwerpen waar ik goed in ben. Als ik ergens onvoldoende in thuis ben (bijvoorbeeld het personen- en familierecht of omgevingsrecht), werk ik samen met of kan ik je doorverwijzen naar advocaten in mijn netwerk die wel thuis zijn in dat onderwerp. In het rechtsgebiedenregister van de NOvA heb ik de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Privacy en veilig bestanden versturen

Privacy en vertrouwelijkheid zijn belangrijk voor iedere klant van NICO Advocatuur. In de privacy- en cookieverklaring op deze website vind je daar meer over. Ook vind je daar informatie over de identificatieplicht.

Ik werk het liefst zoveel mogelijk digitaal. Vertrouwelijke bestanden verstuur ik daarom zo veilig mogelijk (versleuteld) via SmartLockr (AttachingIT). Ook kun je jouw bestanden veilig naar mij sturen door de bestanden versleuteld te uploaden. Klik hier om naar de pagina te gaan waar je de bestanden eenvoudig kunt uploaden en versturen. Het gebruik van e-mail zonder SmartLockr is minder veilig en raad ik daarom af wanneer je vertrouwelijke bestanden wilt versturen.

Geen derdengeldenrekening

NICO Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening. Ik ontvang namelijk geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur en ben daarom vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Word ik toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorg ik ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat ik mij alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laat lopen). Alle regels over  derdengelden zijn dan van toepassing.

Waarneming

Wanneer ik op vakantie ben of wanneer ik ongepland afwezig ben, neemt advocaat Judith Veldhuis – Lampe mijn praktijk waar. Haar gegevens zijn:

Mevrouw mr. J.I. (Judith) Veldhuis – Lampe

Ampersand advocatuur

Gasgracht 2

7941 KE Meppel

Telefoon: 085 – 8200 800

Mobiel: 06 – 41 15 75 50

E-mail: veldhuis@ampersand-advocatuur.nl

Website: https://ampersand-advocatuur.nl

 

Klachtenregeling

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om te voorkomen dat je ontevreden bent over mijn dienstverlening. Mocht je onverhoopt toch nog niet helemaal tevreden zijn, neem dan contact met mij op door te bellen met 06 340 93 944 of een e-mail te sturen naar info@nico-advocatuur.nl. Ik zal je binnen een maand na ontvangst van de klacht  schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht. Wanneer ik afwijk van deze termijn, zal ik daarvan gemotiveerd bericht aan je doen, waarbij ik ook meld binnen welke termijn wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Als klager word je in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. Je bent geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Je kunt zo nodig naar de burgerlijke rechter stappen als je een probleem niet met mij op kunt lossen. Verder kun je een probleem ook voorleggen aan de deken. Zie daarover: www.advocatenorde.nl.

NICO Advocatuur is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur of een andere buitengerechtelijke geschillencommissie.

Wanneer je mijn diensten online hebt aangeschaft, kun je je klacht ook indienen via het ODR-platform dat door de Europese Commissie in het leven geroepen via de website: https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolution-odr. Deze site is bestemd voor iedereen die via internet producten of diensten koopt of verkoopt.  Als consument kun je op de site terecht met klachten over goederen of diensten die je in de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein hebt gekocht. De site is gratis en wordt beheerd door de Europese Commissie.

Klik hier om de uitgebreide, officiële klachtenregeling in te zien en te downloaden. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen NICO Advocatuur en zijn klanten.

Doorverwijzing via Omnius

Als zelfstandig advocaat ben ik aangesloten bij www.omnius.nl. Via de website van Omnius kunnen rechtzoekenden contact opnemen met Omnius. In bepaalde gevallen zal Omnius dan doorverwijzen naar een advocaat die is aangesloten bij Omnius. Ik ben één van die advocaten. Omnius is dus zelf geen advocatenkantoor. Indien Omnius een zaak doorverwijst naar een advocaat, wordt de zaak doorverwezen naar de advocaat die het beste past bij het rechtshulpverzoek. Daarbij wordt gekeken naar het rechtsgebied waar de vraag betrekking op heeft en in welke regio daarvoor een advocaat beschikbaar is. Als advocaat krijg ik een melding als een zaak is doorverwezen naar mij, waarna ik de zaak kan accepteren of weigeren. Ik kan een zaak bijvoorbeeld weigeren, omdat het, ondanks de voorselectie van Omnius, toch niet bij mijn expertise past. Wanneer ik de zaak accepteer, neem ik contact met je op. Dit eerste (telefonische) gesprek is vrijblijvend. Ik vraag naar de aard en inhoud van de zaak en leg je uit wat ik voor je kan doen. Je bent vrij om niet verder met mij in zee te gaan. Worden we het wel eens over mijn dienstverlening, dan ga je een overeenkomst van opdracht met mij (NICO Advocatuur) aan. Omnius staat daar verder buiten.

Naast een maandelijks vaste bijdrage, betaal ik voor iedere doorverwijzing een vast bedrag aan Omnius, afhankelijk van het rechtsgebied, van zo’n € 150 excl. btw. De doorverwijzing kost jou als klant geen geld. Ik verdisconteer dit ook niet in mijn eventuele opvolgende dienstverlening, maar reken deze kosten tot reclamekosten binnen mijn bedrijf.

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met NICO Advocatuur zijn de ‘Algemene voorwaarden NICO Advocatuur, versie 2018’ van toepassing. Hierin is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen (zie hieronder).

Beroepsaansprakelijkheid

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om opdrachten zo zorgvuldig en goed mogelijk uit te voeren. Ik kan niet 100% uitsluiten dat er een keer fout wordt gemaakt. Voor zo’n geval heb ik, individueel als advocaat, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van NICO Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappij in het betreffende geval uitkeert. In artikel 6 van de algemene voorwaarden, lees je daar meer over.