Veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s, zeg maar de ‘eigenaar van de B.V.’) hebben een rekening-courantverhouding met de B.V. Een rekening-courant is een aparte rekening van de B.V. Op een rekening-courant boekt de B.V. bedragen die over en weer gaan tussen de DGA en de B.V. Vaak gaat het om kleine bedragen over en weer. De DGA laat bijvoorbeeld een factuur voor privé-aankoop door de B.V. betalen. Of de DGA betaalt even een rekening voor de B.V. Het is belangrijk de contractvoorwaarden goed op papier te zetten. Daarmee voorkom je dat je in geval van faillissement in één keer een (te hoge) rekening-courantschuld moet terugbetalen aan de curator. Ook voorkom je daarmee dat de Belastingdienst een (te hoge) rekening-courantschuld ziet als een geldlening (met alle narigheid van dien).

Zorg ervoor dat jou dit niet overkomt. Ik heb vele DGA’s hiermee geholpen en help ook jou graag bij het opstellen of beoordelen van je rekening-coourantovereenkomst.