Grondgebruik, zet je dat op papier?

Hoeveel grond je als boer in gebruik hebt, is belangrijk om te kunnen bepalen hoeveel mest je op je eigen bedrijf kwijt kunt en hoeveel GLB-subsidies je ontvangt. Als je de grond gebruikt, maar je geen eigenaar bent, moet je dit dan op papier kunnen aantonen? In deze blog leg ik uit waarom het verstandig is de toestemming voor het gebruik van de grond goed op papier te zetten.

Intrekken derogatie, is dat niet buitensporig?

Derogatie kun je als landbouwer redelijk makkelijk krijgen. Je moet je wel aan een aantal voorwaarden houden. Overtreed je de voorwaarden, dan kan RvO de derogatie intrekken. Ik ben er van overtuigd dat RvO dit te snel doet en dit in een heel aantal gevallen geen stand zal houden voor de rechter.

Meerdere stallen, één bedrijf?

Wanneer je als landbouwbedrijf meerdere stallen of locaties hebt, wordt dit dan gezien als één bedrijf of meerdere bedrijven binnen de mestwetgeving? Laatst deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover een interessante uitspraak.

Boete derogatie sterk naar beneden

Wanneer je de voorwaarden voor derogatie niet naleeft, kan het zijn dat de derogatie vervalt. Dat zorgt er vaak voor dat je een grote overschrijding van de gebruiksnormen hebt, waarvoor je beboet kunt worden. Lees hier meer over zo'n zaak, waarin de boete sterk werd gematigd.

Verweer tegen mestboete loont!

Overtreding van de mestwetgeving leidt al snel tot torenhoge boetes van tienduizenden euro's. Als advocaat sta ik regelmatig boeren en andere ondernemers bij om mestboetes aan te vechten en dat loont! Lees hier meer.