Voucher/tegoedbon door corona

Er zijn veel situaties te bedenken waarin een overeenkomst door de corona crisis geraakt wordt. Denk aan een geboekte vakantie. Of een sportschoolabonnement. Kun je in zo’n geval als ondernemer onder de afspraken met je klanten uitkomen door hen een alternatief aan te bieden, zoals een voucher of tegoedbon? In dit artikel lees je daar meer over en geef ik je tips over hoe je dit het beste kunt doen.

Nakomen afspraken blijft uitgangspunt

Het uitgangspunt blijft dat je je afspraken moet nakomen. Kijk goed het contract na om te beoordelen of daar iets in staat voor onvoorziene omstandigheden. Verder kun je mogelijk een beroep op de wettelijke regelingen van overmacht of onvoorziene omstandigheden doen. Daarover lees je hier meer.

Vaak heb je daar niets aan; je wilt vaak graag de klanten aan je gebonden houden en liever niet de betaalde bedrag terug betalen. In zo’n geval vind ik het aanbieden van een alternatief, zoals een voucher of tegoedbon, een redelijk alternatief. Houd er wel rekening mee dat in veel gevallen de klant het recht heeft te weigeren.

Tips voor aanbieden voucher

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) handhaaft het consumentenrecht en heeft onlangs richtlijnen gepubliceerd voor het aanbieden van vouchers. Houd je waar mogelijk aan de volgende richtlijnen:

  • Uitgangspunt blijft dat consumenten bij annuleringen in principe recht hebben op terugbetaling.
  • De voucher moet een volwaardige vervanging zijn voor de consument, bijvoorbeeld door levering van het product of dienst op een later tijdstip met een gelijk of goed vergelijkbaar product of dienst.
  • De voucher moet een redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld 12 maanden.
  • Restbedrag (bedrag van de voucher dat nog niet is besteed) moet achteraf actief en binnen een redelijke termijn door jou als ondernemer worden uitgekeerd. De consument moet daar niets voor hoeven te doen.
  • De voucher moet ook de eerder betaalde reserverings,- en administratiekosten e.d. vergoeden.
  • Consumenten die een aanbetaling hebben gedaan, hoeven niet het restant van de som te betalen als je als ondernemer de overeenkomst niet kunt nakomen. De consument krijgt dan een voucher voor het bedrag van de aanbetaling dat hij heeft gedaan.

Naast bovenvermelde uitgangspunten hecht de ACM eraan dat de vouchers zoveel mogelijk gedekt zijn door een garantiefonds of een vergelijkbare partij. Dit geeft de consument meer zekerheid dat je als ondernemer de verplichting die verbonden is aan de uitgifte van de voucher ook kan nakomen. Wanneer er geen dekking is voor een voucher kan het een oplossing zijn om de voucher overdraagbaar te maken, zodat consumenten deze nog kunnen doorverkopen.

Toezicht ACM

Bovenstaande regeling geldt alleen voor consumenten (particulieren) als klant. Voor zakelijke klanten geldt dit niet. Zie in geval van zakelijke afnemers, deze blog.

Als jouw regeling voor vouchers aan bovenstaande uitgangspunten voldoet, belooft de ACM niet op te treden. Houd je ook zoveel mogelijk aan de bovenstaande uitgangspunten en los klachten van klanten zo goed mogelijk op.

Hulp nodig?

Wil je meer weten over de juridische gevolgen van het coronavirus? Bel (06 340 93 944) of mail (info@nico-advocatuur.nl) mij gerust, zodat we samen vrijblijvend kunnen bekijken wat ik voor je kan doen. Ik heb ruime ervaring met het adviseren van en procederen voor MKB-ondernemers en agrarisch ondernemers.