Uitnodiging OM-zitting kalverfraude (I&R-affaire)

De laatste tijd ontvingen zo’n 200 veehouders een uitnodiging van het Openbaar Ministerie (OM) voor een OM-zitting in zaken over kalverfraude (I&R). Er worden daarbij ‘boetes’ van vele duizenden euro’s ‘opgelegd’. De afgelopen weken heb ik meerdere veehouders hierin bijgestaan en regelmatig de boete (aanzienlijk) kunnen verlagen. Schakel tijdig een advocaat in wanneer je uitnodiging hebt gekregen voor een OM-zitting. Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefonische gesprek is gratis.

Kalverfraude (I&R-affaire)

Begin 2018 was het groot in het nieuws: bij ruim 7.000 boeren zou mogelijk zijn gefraudeerd. Vervolgens werd aan ruim 2.000 veehouderijen een bedrijfsblokkade opgelegd (wat inhield dat ze geen runderen meer mochten aan- en afvoeren). Volgens landbouwminister Carola Schouten kon zij niet anders; ze moest de bedrijven wel blokkeren. Ik heb vele melkveehouders daarin bijgestaan en won een belangrijke zaak tegen de NVWA. De hoogste rechter oordeelde in de uitspraak van 3 mei 2018 dat de NVWA niet zomaar in alle gevallen en bij geringe overtredingen een algehele bedrijfsblokkade kan opleggen. Een deel van de blokkade werd in die zaak opgeheven. Er lopen nog steeds zaken over de vraag of de blokkade verder terecht was. Naar mijn mening niet.

Overtreding registratie economisch delict

Het niet juist registreren van runderen is een economisch delict (strafbaar feit). Justitie heeft besloten zo’n 200 veehouders daarvoor strafrechtelijk te vervolgen. Dat komt dus bovenop eerder opgelegde randvoorwaardenkortingen e.d. Er worden forse ‘boetes’ van duizenden tot tienduizenden euro’s ‘opgelegd’.

OM-zitting via Skype

Dat werkt zo. Je krijgt een brief waarin je wordt uitgenodigd voor een OM-zitting via Skype. Het was de bedoeling dat deze zaken voor de rechter zouden komen. Vanwege onder meer het coronavirus zou dat nog erg lang duren. Daarom kiest het OM ervoor deze zaken via een transactievoorstel af te doen. Dat betekent dat je tijdens de OM-zitting in gesprek gaat met de officier van justitie en dat die een voorstel doet voor het betalen van een ‘boete’ (transactie). Ben je het daarmee eens, dan is de zaak afgedaan wanneer je dit bedrag betaald hebt. Ben je het hiermee niet eens of kom je niet opdagen, dan kun je later alsnog voor de rechter worden gedaagd.

Verweer loont!

In de zaken over dit onderwerp die ik al gedaan heb, blijkt dat de dossiers regelmatig niet op orde zijn. Zo kwam ik tegen dat de aantallen niet klopten en de boete met de helft verminderd werd. Ook een goed onderbouwde uitleg met hoe het gegaan is en de persoonlijke omstandigheden, kan leiden tot strafvermindering. Het is belangrijk dat je bijstand vraagt van een gespecialiseerde advocaat, want die weet precies hoe dit werkt en kan het verhaal goed verwoord en goed onderbouwd overbrengen.

Advocaat I&R

Ik heb veel ervaring met dit soort zaken en kom zelf uit de agrarische sector. Bel of mail gerust vrijblijvend: 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl, ik help je graag.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in de mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees meer over agrarische sector.