Wanneer je samen met één of meerdere compagnons je onderneming drijft, kun je kiezen uit verschillende rechtsvormen. Eén van die rechtsvormen is de vennootschap onder firma (v.o.f.). In de wet is niet heel veel geregeld voor de v.o.f. Het is daarom van groot belang dat je de afspraken onderling goed op papier zet in een vennootschapsovereenkomst.

Hierin regel je onder meer:

  • Hoe lang de samenwerking (vennootschap) blijft bestaan en hoe deze kan worden opgezegd;
  • Wie wat inbrengt aan kapitaal (geld, arbeid, inventaris, etc.)
  • Welke bevoegdheden de vennoten hebben (voor welke aankopen heb je toestemming van de ander nodig?)
  • Wat er gebeurt bij het einde van de vennootschap. Wie mag bijvoorbeeld de onderneming voortzetten?

En zo zijn er nog een heel aantal onderwerpen die je regelt in het een vennootschapsovereenkomst. Wanneer je dit goed op papier hebt staan, kun je in de toekomst vervelende discussies voorkomen. Dat kan je een hoop negatieve energie, tijd en geld besparen.

Ik heb al vele vennoten mogen helpen bij het opstellen van een vennootschapsovereenkomst en doe dat ook graag voor jou. Ik werk daarbij altijd nauw samen met jouw accountant of boekhouder, om ervoor te zorgen dat alles fiscaal zo gunstig mogelijk ingericht. Dat bespaart je ook nog eens belastingheffingen.