In 2019 is een aantal voorwaarden voor derogatie gewijzigd. Ook is er een aantal wijzigingen in de procedure. Voor het geval je derogatie wilt aanvragen (of al hebt aangevraagd), vind je in dit artikel meer informatie en tips.

Algemeen

Je mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om hier ook in 2019 van af te wijken. Dat heet derogatie. Je mag dan onder voorwaarden 230 of 250 kilogram stikstof gebruiken op je grasland. Dit jaar is een aantal voorwaarden voor derogatie gewijzigd. Ook de procedure is gewijzigd. Voor het geval je derogatie wilt aanvragen (of al hebt aangevraagd), vind je hieronder meer informatie en tips.

Deadline

Je vraagt voor elk kalenderjaar een derogatievergunning aan. Tot en met 31 januari 2019 kun je de vergunning aanvragen voor 2019. Wacht hier niet tot het laatst mee, aangezien je ook allerlei informatie moet aanleveren (waarvoor je mogelijk nog wat administratief werk moet verrichten). Zo dien je via het formulier ‘Aanvullende gegevens landbouwer’ (AGL) gegevens uit je mestboekhouding door te geven.

Nieuw: vergunning in plaats van aanvraag

Anders dan bij de vorige derogatie moeten veehouders voortaan een derogatievergunning aanvragen.

Nieuwe voorwaarden derogatie

Vanaf 2019 zijn er 2 nieuwe voorwaarden voor derogatie:

  1. Je betaalt een vergoeding (lege) van € 50 voor de aanvraag van uw derogatievergunning. Je ontvangt hiervoor binnen enkele minuten na je aanvraag een factuur. Let op, deze moet je zelf binnen de termijn betalen (en wordt dus niet automatisch afgeschreven). Je krijgt hier verder geen e-mail of brief over. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen, nadat je hebt betaald. De betaling van de voornoemde leges staat los van het tarief voor monitoring van de milieueffecten (dat je betaalt met een automatische incasso).
  2. Scheur of vernietig je in 2019 grasland voor de maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan reken je met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Je hebt geen stikstofbemonsteringsplicht voor de percelen die je scheurt.

Overige voorwaarden

De voorwaarden voor de derogatie zijn grotendeels gelijk aan die van afgelopen 4 jaar. De grote lijn is:

  1. Derogatiebedrijven moeten minimaal 80% van hun areaal invullen met gras.
  2. Op de zuidelijke en centraal gelegen zandgronden en op lössgrond mag maximaal 230 kilo stikstof uit dierlijke mest op een hectare.
  3. Op de overige derogatiebedrijven geldt een plafond van 250 kilo per hectare stikstof uit dierlijke mest per hectare.
  4. Fosfaatkunstmest is ook in de nieuwe derogatie niet toegestaan voor derogatiebedrijven.

Houd mijn.rvo.nl goed in de gaten

Houd mijn.rvo.nl goed in de gaten, zodat je tijdig weet of de derogatie wel of niet is toegekend. Is de aanvraag afgewezen? Maak dan tijdig (binnen 6 weken) bezwaar. Ik help je daar zo nodig graag bij.

Meer informatie

Op https://mijn.rvo.nl/derogatie vind je meer informatie over de voorwaarden en de procedure en kun je de derogatievergunning aanvragen.

Heb je vragen of hulp nodig bij het aanvragen van een derogatievergunning? Bel (06 340 93 944) of mail (info@nico-advocatuur.nl) mij gerust.

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Nieuwsgierig naar mijn achtergrond in deze mooie sector en wat ik doe voor agrarisch ondernemers? Lees hier meer.